Anklaget efter den forkerte bestemmelse

17. januar 2019

Der var, i en nyligt afsluttet sag fra Retten i Herning, rejst tiltale for bedrageri, men da retten fandt at der ikke var tale om bedrageri, men derimod hæleri og da beskrivelsen af gerningsindholdet i anklageskriftet alene vedrørte bedrageri, skete der frifindelse.

Muldyr
Sagen vedrørte en tiltalt, der havde fungeret som det politiet kalder "muldyr" ved at modtage penge og uden nogensinde at have haft kontakt med afsenderen af pengene videresendt størstedelen af det modtagne beløb til den egentlige bagmand.

Pengene var betaling for nogle billetter til Roskildefestival, som den egentlige bagmand aldrig sendte, formentlig fordi han aldrig havde haft dem. Billetterne havde han solgt via Facebook. Da den frifundne ikke selv havde haft nogen som helst kontakt med afsenderen fandt retten ikke, at han havde medvirket til bedrageriet. Han havde derimod efterfølgende medvirket til at bagmanden fik pengene overført og efterfølgende medvirken er det der i straffeloven kaldes hæleri.

Advokat Jakob Fastrup, der førte sagen for den frifundne, er tilfreds med rettens afgørelse. ”Når man bliver tiltalt i retten, er det selvfølgelig vigtigt, at anklagen er korrekt udformet og er dette ikke tilfældet må konsekvensen, i et retssamfund som det danske, være frifindelse” udtaler Advokat Fastrup, der dog understreger, at det er yderst sjældent, at anklagemyndigheden laver fejl af denne art. 

Pas på køb på nettet
Sagen viser i øvrigt, at der er al mulig grund til at advare imod kriminalitet der foregår via nettet. Det skønnes i dag, at den berigelseskriminalitet der foretages på nettet, beløbsmæssigt er langt større end den traditionelle berigelseskriminalitet, samtidig med at politiets opklaringsmuligheder er langt mindre. I den konkrete sag var det således ikke lykkedes at finde frem til bagmanden, hos hvem størstedelen af beløbene var endt.

 

Aktuelt

 1. Retssamfundet gælder alle

  I en nyligt afgjort sag fra Retten i Herning var en afvist asylansøger med opholdspligt på Kærshovedgård tiltalt for "voldelig eller truende adfærd ov
  Læs mere…
 2. Enhver rimelig tvivl skal komme tiltalte tilgode - Frifundet for spirituskørsel

  I en nylig afgjort sag har Retten i Herning frifundet en yngre mand for spirituskørsel. Den pågældende var på besøg hos en kammerat, der boede i Herni
  Læs mere…
 3. Gratis seminar i Ikast


  Læs mere…
 4. Pas på køb af køretøjer i udlandet

  Der verserer for tiden en række sager, der vedrører danskere der i udlandet har købt køretøjer med henblik på import og afgiftsberigtigelse her i land
  Læs mere…
 5. Advokat Loa Nedergaard Olsen udpeget af Familieretshuset

  Efter Servicelovens regler kan kommunen i visse tilfælde beslutte at anvende fysisk magt for at forhindre en svækket borger i at gøre skade på sig sel
  Læs mere…

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16