Anklaget efter den forkerte bestemmelse

17. januar 2019

Der var, i en nyligt afsluttet sag fra Retten i Herning, rejst tiltale for bedrageri, men da retten fandt at der ikke var tale om bedrageri, men derimod hæleri og da beskrivelsen af gerningsindholdet i anklageskriftet alene vedrørte bedrageri, skete der frifindelse.

Muldyr
Sagen vedrørte en tiltalt, der havde fungeret som det politiet kalder "muldyr" ved at modtage penge og uden nogensinde at have haft kontakt med afsenderen af pengene videresendt størstedelen af det modtagne beløb til den egentlige bagmand.

Pengene var betaling for nogle billetter til Roskildefestival, som den egentlige bagmand aldrig sendte, formentlig fordi han aldrig havde haft dem. Billetterne havde han solgt via Facebook. Da den frifundne ikke selv havde haft nogen som helst kontakt med afsenderen fandt retten ikke, at han havde medvirket til bedrageriet. Han havde derimod efterfølgende medvirket til at bagmanden fik pengene overført og efterfølgende medvirken er det der i straffeloven kaldes hæleri.

Advokat Jakob Fastrup, der førte sagen for den frifundne, er tilfreds med rettens afgørelse. ”Når man bliver tiltalt i retten, er det selvfølgelig vigtigt, at anklagen er korrekt udformet og er dette ikke tilfældet må konsekvensen, i et retssamfund som det danske, være frifindelse” udtaler Advokat Fastrup, der dog understreger, at det er yderst sjældent, at anklagemyndigheden laver fejl af denne art. 

Pas på køb på nettet
Sagen viser i øvrigt, at der er al mulig grund til at advare imod kriminalitet der foregår via nettet. Det skønnes i dag, at den berigelseskriminalitet der foretages på nettet, beløbsmæssigt er langt større end den traditionelle berigelseskriminalitet, samtidig med at politiets opklaringsmuligheder er langt mindre. I den konkrete sag var det således ikke lykkedes at finde frem til bagmanden, hos hvem størstedelen af beløbene var endt.

 

Aktuelt

 1. Martin Plum Juul udpeget til Gældsstyrelsens panel

  Martin Plum Juul er optaget i Gældsstyrelsens panel af konkursspecialister, der skal varetage den offentlige gældsinddrivelse som kurator i konkursboe
  Læs mere…
 2. Familieretshuset og Familieretten

  Det overordnede formål i forældreansvarsloven er hensynet til barnets bedste og barnets ret til trivsel og beskyttelse komme i første række.
  Læs mere…
 3. Lejer blev ikke sat ud af sin bolig

  Som lejer kan man opsiges, hvis man er til alvorlig gene for de øvrige beboere. Hvis det er meget groft, kan lejeren udsættes i fogedretten, hvilket g
  Læs mere…
 4. SØIK fik nej til at indbringe sagen for Landsretten

  Efter at Morten i november blev idømt en bøde på kr. 5.000,00 i Retten i Herning, søgte Bagmandspolitiet, også kaldet SØIK, om tilladelse til at indbr
  Læs mere…
 5. NCC dømt til at betale erstatning for naboretlige gener

  Et stort Landsdækkende entreprenørfirma havde på en nabogrund opført en 9 etagers kontorbygning med blandt andet skygge-og indkigsgener til følge. De
  Læs mere…

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15