Frifindelse i Hillerød

3. september 2018

Tålt ophold betyder at den pågældende trods en udvisning ikke kan hjemsendes til sit hjemland fordi myndighederne vurderer at han i sit hjemland vil blive henrettet eller udsat for anden umenneskelig behandling.

Den pågældende pålægges så opholdspligt og ofte også en meldepligt.

Opholdspligten var tidlige oftest på Sandholmlejren nær Hillerød, men er nu hyppigst på Kærshovedgaard ved Bording. Højesteret har i en række afgørelser fastsat et maksimum for hvor længe en sådan opholdspligt kan vare og i en konkret sag fandt højesteretten, at knap 4 år var maksimum. Højesteret støtter dette på en international aftale som folketinget har tiltrådt.

I den konkrete sag havde opholdspligten varet mere end 5 år og Byretten i Hillerød frifandt herefter for straf. Afgørelsen er helt i tråd med den retspraksis som Højesteret har fastlagt og som også er fulgt af Retten i Herning i et par nylige afgørelser.

Aktuelt

 1. Frifundet for hærværk hos ex-kæreste

  Den frifundne var kommet tilstede hos ex-kæresten efter aftale for at hente nogle møbler der tilhørte ham. Hos ex-kæresten kom det til en konfrontatio
  Læs mere…
 2. Frifindelse i Hillerød

  Tålt ophold betyder at den pågældende trods en udvisning ikke kan hjemsendes til sit hjemland fordi myndighederne vurderer at han i sit hjemland vil b
  Læs mere…
 3. Hjælp med indkøbsvogn var ikke medvirken til tyveri

  Den pågældende havde sammen med en kammerat kørt en kvindelig bekendt hen til et Netto-supermarked, hvor hun blandt andet oplyste at hun skulle købe n
  Læs mere…
 4. Konkurskarantæne

  Konkurskarantæne kan pålægges hvis den pågældende på grund af groft uforsvarlig forretningsførelse har vist sig uegnet til at deltage i ledelsen af en
  Læs mere…
 5. Ubudne gæster

  I henhold til Grundlovens § 72 er boligen ukrænkelig. Dette medfører at udgangspunktet er, at der skal foreligge en dommerkendelse, inden politiet ran
  Læs mere…

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13