Frifindelse i Hillerød

3. september 2018

Tålt ophold betyder at den pågældende trods en udvisning ikke kan hjemsendes til sit hjemland fordi myndighederne vurderer at han i sit hjemland vil blive henrettet eller udsat for anden umenneskelig behandling.

Den pågældende pålægges så opholdspligt og ofte også en meldepligt.

Opholdspligten var tidlige oftest på Sandholmlejren nær Hillerød, men er nu hyppigst på Kærshovedgaard ved Bording. Højesteret har i en række afgørelser fastsat et maksimum for hvor længe en sådan opholdspligt kan vare og i en konkret sag fandt højesteretten, at knap 4 år var maksimum. Højesteret støtter dette på en international aftale som folketinget har tiltrådt.

I den konkrete sag havde opholdspligten varet mere end 5 år og Byretten i Hillerød frifandt herefter for straf. Afgørelsen er helt i tråd med den retspraksis som Højesteret har fastlagt og som også er fulgt af Retten i Herning i et par nylige afgørelser.

Aktuelt

 1. Pressemeddelelse - nyt om navne

  MidtAdvokaterne A/S i Ikast har netop ansat cand. jur. Anne Lægaard Bindslev som ny jurist. Anne Lægaard Bindslev, der blev uddannet som cand. jur. fr
  Læs mere…
 2. Fremtidsfuldmagter

  Muligheden for selv at bestemme hvad der skal ske hvis man bliver ude af stand til selv at tage vare på sine forhold eksempelvis ved demenssygdom elle
  Læs mere…
 3. Ændring i ejerkredsen hos Midtadvokaterne

  Midtadvokaterne A/S, der driver advokatvirksomhed fra kontoret på Sieferts Plads 5 i Ikast siger pr. årsskiftet farvel til advokat Charlotte Krarup. C
  Læs mere…
 4. Frifundet for hærværk hos ex-kæreste

  Den frifundne var kommet tilstede hos ex-kæresten efter aftale for at hente nogle møbler der tilhørte ham. Hos ex-kæresten kom det til en konfrontatio
  Læs mere…
 5. Frifindelse i Hillerød

  Tålt ophold betyder at den pågældende trods en udvisning ikke kan hjemsendes til sit hjemland fordi myndighederne vurderer at han i sit hjemland vil b
  Læs mere…

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14