Frifindelse i Hillerød

3. september 2018

Tålt ophold betyder at den pågældende trods en udvisning ikke kan hjemsendes til sit hjemland fordi myndighederne vurderer at han i sit hjemland vil blive henrettet eller udsat for anden umenneskelig behandling.

Den pågældende pålægges så opholdspligt og ofte også en meldepligt.

Opholdspligten var tidlige oftest på Sandholmlejren nær Hillerød, men er nu hyppigst på Kærshovedgaard ved Bording. Højesteret har i en række afgørelser fastsat et maksimum for hvor længe en sådan opholdspligt kan vare og i en konkret sag fandt højesteretten, at knap 4 år var maksimum. Højesteret støtter dette på en international aftale som folketinget har tiltrådt.

I den konkrete sag havde opholdspligten varet mere end 5 år og Byretten i Hillerød frifandt herefter for straf. Afgørelsen er helt i tråd med den retspraksis som Højesteret har fastlagt og som også er fulgt af Retten i Herning i et par nylige afgørelser.

Aktuelt

 1. Lejer blev ikke sat ud af sin bolig

  Som lejer kan man opsiges, hvis man er til alvorlig gene for de øvrige beboere. Hvis det er meget groft, kan lejeren udsættes i fogedretten, hvilket g
  Læs mere…
 2. SØIK fik nej til at indbringe sagen for Landsretten

  Efter at Morten i november blev idømt en bøde på kr. 5.000,00 i Retten i Herning, søgte Bagmandspolitiet, også kaldet SØIK, om tilladelse til at indbr
  Læs mere…
 3. NCC dømt til at betale erstatning for naboretlige gener

  Et stort Landsdækkende entreprenørfirma havde på en nabogrund opført en 9 etagers kontorbygning med blandt andet skygge-og indkigsgener til følge. De
  Læs mere…
 4. Pas på trusler

  En række personer nyder efter loven en særlig beskyttelse mod vold og trusler. Det drejer sig, efter loven og praksis, om erhverv, hvor man er særli
  Læs mere…
 5. Anklaget efter den forkerte bestemmelse

  Der var, i en nyligt afsluttet sag fra Retten i Herning, rejst tiltale for bedrageri, men da retten fandt at der ikke var tale om bedrageri, men derim
  Læs mere…

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15