Frifindelse i Hillerød

3. september 2018

Tålt ophold betyder at den pågældende trods en udvisning ikke kan hjemsendes til sit hjemland fordi myndighederne vurderer at han i sit hjemland vil blive henrettet eller udsat for anden umenneskelig behandling.

Den pågældende pålægges så opholdspligt og ofte også en meldepligt.

Opholdspligten var tidlige oftest på Sandholmlejren nær Hillerød, men er nu hyppigst på Kærshovedgaard ved Bording. Højesteret har i en række afgørelser fastsat et maksimum for hvor længe en sådan opholdspligt kan vare og i en konkret sag fandt højesteretten, at knap 4 år var maksimum. Højesteret støtter dette på en international aftale som folketinget har tiltrådt.

I den konkrete sag havde opholdspligten varet mere end 5 år og Byretten i Hillerød frifandt herefter for straf. Afgørelsen er helt i tråd med den retspraksis som Højesteret har fastlagt og som også er fulgt af Retten i Herning i et par nylige afgørelser.

Aktuelt

 1. Enhver rimelig tvivl skal komme tiltalte tilgode - Frifundet for spirituskørsel

  v\:* {behavior:url(#default#VML);} o\:* {behavior:url(#default#VML);} w\:* {behavior:url(#default#VML);} .shape {behavior:url(#default#VML);}
  Læs mere…
 2. Gratis seminar i Ikast


  Læs mere…
 3. Pas på køb af køretøjer i udlandet

  Der verserer for tiden en række sager, der vedrører danskere der i udlandet har købt køretøjer med henblik på import og afgiftsberigtigelse her i land
  Læs mere…
 4. Advokat Loa Nedergaard Olsen udpeget af Familieretshuset

  Efter Servicelovens regler kan kommunen i visse tilfælde beslutte at anvende fysisk magt for at forhindre en svækket borger i at gøre skade på sig sel
  Læs mere…
 5. Martin Plum Juul udpeget til Gældsstyrelsens panel

  Martin Plum Juul er optaget i Gældsstyrelsens panel af konkursspecialister, der skal varetage den offentlige gældsinddrivelse som kurator i konkursboe
  Læs mere…

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16