Frifundet for overtrædelse af pålagt opholds-og meldepligt på Kærshovedgård da pålæggene var ugyldige.

30. januar 2018

Højesteret har i flere afgørelser, første gang i 2012 fastslået at der er en øvre tidsmæssig grænse for hvor længe en udvist kan være pålagt opholds-og meldepligt. Efter denne grænse, der fastsættes på baggrund af dels samfundets interesse i at sikre den pågældendes tilstedeværelse og dels en vurdering af den pågældendes situation iøvrigt , fandt retten i Herning at opholdspligt og meldepligt på nuværende tidspunkt var ugyldige. Da man selvfølgelig ikke kan straffes for overtrædelse af et ugyldigt pålæg blev den pågældende frifundet og dommen er ikke efterfølgende blevet anket af anklagemyndigheden. Tv-avisen bragte en upræcis beskrivelse af sagen og dette blev efterfølgende påklaget af Jakob Fastrup til Danmarks Radio, der erkendte fejlene og præcicerede disse på DR’s hjemmeside. DR P1 Orientering havde i modsætning hertil forstået sagen korrekt og bragte et helt korrekt indslag. Sagen har som du kan se nedenfor været omtalt i en lang række medier:

www.aoh.dk/artikel/omstridt-byrets-dom-ankes-ikke-krshovedgrd-er-fortid-for-sharvin-shojaie

www.dr.dk/etik-og-rettelser/fejl-og-fakta/tv-avisen-praeciserer-indslag-om-retssag-om-opholdspligt

www.dr.dk/nyheder/regionale/midtvest/advokat-og-retspraesident-i-udrejsesag-politikere-bland-jer-udenom

www.dr.dk/radio/p1/orientering/orientering-2018-01-15#!01:17:42

www.dr.dk/tv/se/tv-avisen-med-sporten/tv-avisen-med-sporten-dr1/tv-avisen-med-sporten-2018-01-14

www.aoib.dk/artikel/ikast-advokat-utilfreds-med-bde-minister-og-ordfrere

www.aoib.dk/artikel/inger-stjberg-er-rystet-efter-dom

www.aoh.dk/artikel/forsvarsadvokat-forventer-flere-frifindelser-af-beboere-p-krshovedgrd

www.arbejderen.dk/indland/byret-s%C3%A6tter-en-stopper-meldepligt

www.dr.dk/radio/p4vest/p4vest-morgen/p4-morgen-2018-01-11-06-05

www.dr.dk/radio/p4vest/p4vest-eftermiddag-radio/p4-eftermiddag-2018-01-11-15-03

advokatwatch.dk/Advokatnyt/Tendenser/article10210765.ece

 

 

 

 

 

 

Aktuelt

 1. Retssamfundet gælder alle

  I en nyligt afgjort sag fra Retten i Herning var en afvist asylansøger med opholdspligt på Kærshovedgård tiltalt for "voldelig eller truende adfærd ov
  Læs mere…
 2. Enhver rimelig tvivl skal komme tiltalte tilgode - Frifundet for spirituskørsel

  I en nylig afgjort sag har Retten i Herning frifundet en yngre mand for spirituskørsel. Den pågældende var på besøg hos en kammerat, der boede i Herni
  Læs mere…
 3. Gratis seminar i Ikast


  Læs mere…
 4. Pas på køb af køretøjer i udlandet

  Der verserer for tiden en række sager, der vedrører danskere der i udlandet har købt køretøjer med henblik på import og afgiftsberigtigelse her i land
  Læs mere…
 5. Advokat Loa Nedergaard Olsen udpeget af Familieretshuset

  Efter Servicelovens regler kan kommunen i visse tilfælde beslutte at anvende fysisk magt for at forhindre en svækket borger i at gøre skade på sig sel
  Læs mere…

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16