Frifundet for overtrædelse af pålagt opholds-og meldepligt på Kærshovedgård da pålæggene var ugyldige.

30. januar 2018

Højesteret har i flere afgørelser, første gang i 2012 fastslået at der er en øvre tidsmæssig grænse for hvor længe en udvist kan være pålagt opholds-og meldepligt. Efter denne grænse, der fastsættes på baggrund af dels samfundets interesse i at sikre den pågældendes tilstedeværelse og dels en vurdering af den pågældendes situation iøvrigt , fandt retten i Herning at opholdspligt og meldepligt på nuværende tidspunkt var ugyldige. Da man selvfølgelig ikke kan straffes for overtrædelse af et ugyldigt pålæg blev den pågældende frifundet og dommen er ikke efterfølgende blevet anket af anklagemyndigheden. Tv-avisen bragte en upræcis beskrivelse af sagen og dette blev efterfølgende påklaget af Jakob Fastrup til Danmarks Radio, der erkendte fejlene og præcicerede disse på DR’s hjemmeside. DR P1 Orientering havde i modsætning hertil forstået sagen korrekt og bragte et helt korrekt indslag. Sagen har som du kan se nedenfor været omtalt i en lang række medier:

www.aoh.dk/artikel/omstridt-byrets-dom-ankes-ikke-krshovedgrd-er-fortid-for-sharvin-shojaie

www.dr.dk/etik-og-rettelser/fejl-og-fakta/tv-avisen-praeciserer-indslag-om-retssag-om-opholdspligt

www.dr.dk/nyheder/regionale/midtvest/advokat-og-retspraesident-i-udrejsesag-politikere-bland-jer-udenom

www.dr.dk/radio/p1/orientering/orientering-2018-01-15#!01:17:42

www.dr.dk/tv/se/tv-avisen-med-sporten/tv-avisen-med-sporten-dr1/tv-avisen-med-sporten-2018-01-14

www.aoib.dk/artikel/ikast-advokat-utilfreds-med-bde-minister-og-ordfrere

www.aoib.dk/artikel/inger-stjberg-er-rystet-efter-dom

www.aoh.dk/artikel/forsvarsadvokat-forventer-flere-frifindelser-af-beboere-p-krshovedgrd

www.arbejderen.dk/indland/byret-s%C3%A6tter-en-stopper-meldepligt

www.dr.dk/radio/p4vest/p4vest-morgen/p4-morgen-2018-01-11-06-05

www.dr.dk/radio/p4vest/p4vest-eftermiddag-radio/p4-eftermiddag-2018-01-11-15-03

advokatwatch.dk/Advokatnyt/Tendenser/article10210765.ece

 

 

 

 

 

 

Aktuelt

 1. Konkurskarantæne

  Konkurskarantæne kan pålægges hvis den pågældende på grund af groft uforsvarlig forretningsførelse har vist sig uegnet til at deltage i ledelsen af en
  Læs mere…
 2. Ubudne gæster

  I henhold til Grundlovens § 72 er boligen ukrænkelig. Dette medfører at udgangspunktet er, at der skal foreligge en dommerkendelse, inden politiet ran
  Læs mere…
 3. GRATIS RETSHJÆLP

  Du kan nu få gratis rådgivning hos MidtAdvokaterne A/S. Vi åbner op for gratis retshjælp hver torsdag fra kl. 15.00 -16.00. Retshjælpen er for alle,
  Læs mere…
 4. Testamente, ægtepagt og fremtidsfuldmagt

  Advokat Loa Nedergaard Olsen fra Midtadvokaterne A/S, der er specialist i oprettelse af testamenter, ægtepagter og fremtidsfuldmagter, var mandag den
  Læs mere…
 5. Undgik betinget frakendelse af førerretten - vigepligt.

  I en netop afsagt dom fra Vestre Landsret har Landsretten ændret afgørelsen fra retten i Viborg således at Vestre Landsret i modsætning til det result
  Læs mere…

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13