Går det lige lovlig stærkt for politiet?

11. november 2016

Målt på strækning hvor han ikke havde kørt?

I en ny sag er problemstillingen den, at der angives at være foretaget en måling på en vejstrækning, hvor den pågældende trafikant oplyser, at han slet ikke har kørt!

Historien er den, at trafikanten glemmer at køre fra ved en motorvejsafkørsel og derfor, så at sige vender rundt ved at køre fra motorvejen ved en motorvejsbro og derefter på vejen igen i modsat retning. Umiddelbart efter at være kørt på vejen igen bliver han imidlertid stoppet af en færdselsbetjent, der oplyser at han har en måling frem mod broen, altså en strækning hvor den pågældende efter sin forklaring slet ikke har kørt!

Med sig i bilen har den pågældende en kollega, der afgiver forklaring i retten til støtte for trafikanten og derudover var der i sagen på advokat Jakob Fastrups foranledning indhentet teleoplysninger, der ikke viste kontakt til de involverede telefoner fra sendemaster på strækningen hvor betjenten angav at have foretaget målingen.
Retten i Ålborg foretog i sagen en helt sædvanlig bevisvurdering og nåede på baggrund heraf frem til, at trafikantens skyld var ikke var bevist alene på baggrund af betjentens forklaring.

Trafikanten blev herefter fuldstændig frifundet, og statskassen blev dømt til at betale sagens omkostninger.
Min tolkning af sagen er, at det endnu engang er fastslået, at den udbredte opfattelse af, at politiet altid får ret, ikke er rigtig.

Men der skal en hel del til at rokke ved formodningen for at politiet har handlet korrekt.

Er der momenter der indicerer, eller måske ligefrem beviser, at der kan være sket en fejl, sådan at politiets arbejde måske er gået lovlig stærkt, er domstolene ikke blege til at lade tvivlen komme tiltalte til gode udtaler advokat Jakob Fastrup, der tilføjer, at vi alle sammen bør glæde os over at vi har nogle gode domstole, der nøje vurderer beviserne og på baggrund heraf ikke uden videre altid lader politiet få det sidste ord

Aktuelt

 1. Konkurskarantæne

  Konkurskarantæne kan pålægges hvis den pågældende på grund af groft uforsvarlig forretningsførelse har vist sig uegnet til at deltage i ledelsen af en
  Læs mere…
 2. Ubudne gæster

  I henhold til Grundlovens § 72 er boligen ukrænkelig. Dette medfører at udgangspunktet er, at der skal foreligge en dommerkendelse, inden politiet ran
  Læs mere…
 3. GRATIS RETSHJÆLP

  Du kan nu få gratis rådgivning hos MidtAdvokaterne A/S. Vi åbner op for gratis retshjælp hver torsdag fra kl. 15.00 -16.00. Retshjælpen er for alle,
  Læs mere…
 4. Testamente, ægtepagt og fremtidsfuldmagt

  Advokat Loa Nedergaard Olsen fra Midtadvokaterne A/S, der er specialist i oprettelse af testamenter, ægtepagter og fremtidsfuldmagter, var mandag den
  Læs mere…
 5. Undgik betinget frakendelse af førerretten - vigepligt.

  I en netop afsagt dom fra Vestre Landsret har Landsretten ændret afgørelsen fra retten i Viborg således at Vestre Landsret i modsætning til det result
  Læs mere…

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13