Højesteret sætter tingene på plads:

1. december 2015

Hvad menes med voldsomt tøbrud i en forsikringspolice?
Voldsomt tøbrud er en vending der benyttes i mange forsikringer, men hvad forstås egentlig ved det begreb? Dette spørgsmål har netop været en tur hele vejen igennem det danske retssystem.
Den konkrete sag drejede sig om skader der indtraf den 12. marts 2010 på en landejendom i det åbne land.
I løbet af få timer smeltede sneen på markerne rundt om ejendommen, der blev oversvømmet af smeltevand. Problemet var rent juridisk at temperaturændringerne ikke var så store som det forsikringsselskabet Alm. Brand mente der skulle til for at det kunne kaldes voldsomt tøbrud.
Ejendommens ejer henvendte sig straks efter oversvømmelsen til advokat Jakob Fastrup, der indbragte sagen for forsikringsankenævnet. Ankenævnet gav ejeren medhold, men dette ville forsikringsselskabet Alm. Brand ikke acceptere og sagen blev derfor indbragt for byretten der dog var enig med ejeren: Alm. Brand skulle dække skaden. Forsikringsselskabet Alm. Brand gav sig dog ikke og sagen blev indbragt for Østre Landsret. Her delte rettens tre dommere sig 2 -1, denne gang i forsikringsselskabet Alm. Brands favør. Efter en ansøgning til procesbevillingsnævnet blev sagen herefter indbragt for Højesteret der énstemmigt gav ejeren ret: Der var tale om voldsomt tøbrud.
Advokat Jakob Fastrup vurderer at sagen er principiel og kan få betydning for andre sager hvor Alm. Brand eller andre forsikringsselskaber afviser dækning for voldsomt tøbrud.
Læs/se om sagen her:
Ikast avis
TV MidtVest 

Læs dommen her.
 

 

Aktuelt

 1. NCC dømt til at betale erstatning for naboretlige gener

  Normal 0 21 false false false DA X-NONE X-NONE
  Læs mere…
 2. Pas på trusler

  En række personer nyder efter loven en særlig beskyttelse mod vold og trusler. Det drejer sig, efter loven og praksis, om erhverv, hvor man er særli
  Læs mere…
 3. Anklaget efter den forkerte bestemmelse

  Der var, i en nyligt afsluttet sag fra Retten i Herning, rejst tiltale for bedrageri, men da retten fandt at der ikke var tale om bedrageri, men derim
  Læs mere…
 4. Pressemeddelelse - nyt om navne

  MidtAdvokaterne A/S i Ikast har netop ansat cand. jur. Anne Lægaard Bindslev som ny jurist. Anne Lægaard Bindslev, der blev uddannet som cand. jur. fr
  Læs mere…
 5. Fremtidsfuldmagter

  Muligheden for selv at bestemme hvad der skal ske hvis man bliver ude af stand til selv at tage vare på sine forhold eksempelvis ved demenssygdom elle
  Læs mere…

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15