Højesteret sætter tingene på plads:

1. december 2015

Hvad menes med voldsomt tøbrud i en forsikringspolice?
Voldsomt tøbrud er en vending der benyttes i mange forsikringer, men hvad forstås egentlig ved det begreb? Dette spørgsmål har netop været en tur hele vejen igennem det danske retssystem.
Den konkrete sag drejede sig om skader der indtraf den 12. marts 2010 på en landejendom i det åbne land.
I løbet af få timer smeltede sneen på markerne rundt om ejendommen, der blev oversvømmet af smeltevand. Problemet var rent juridisk at temperaturændringerne ikke var så store som det forsikringsselskabet Alm. Brand mente der skulle til for at det kunne kaldes voldsomt tøbrud.
Ejendommens ejer henvendte sig straks efter oversvømmelsen til advokat Jakob Fastrup, der indbragte sagen for forsikringsankenævnet. Ankenævnet gav ejeren medhold, men dette ville forsikringsselskabet Alm. Brand ikke acceptere og sagen blev derfor indbragt for byretten der dog var enig med ejeren: Alm. Brand skulle dække skaden. Forsikringsselskabet Alm. Brand gav sig dog ikke og sagen blev indbragt for Østre Landsret. Her delte rettens tre dommere sig 2 -1, denne gang i forsikringsselskabet Alm. Brands favør. Efter en ansøgning til procesbevillingsnævnet blev sagen herefter indbragt for Højesteret der énstemmigt gav ejeren ret: Der var tale om voldsomt tøbrud.
Advokat Jakob Fastrup vurderer at sagen er principiel og kan få betydning for andre sager hvor Alm. Brand eller andre forsikringsselskaber afviser dækning for voldsomt tøbrud.
Læs/se om sagen her:
Ikast avis
TV MidtVest 

Læs dommen her.
 

 

Aktuelt

 1. Konkurskarantæne

  Konkurskarantæne kan pålægges hvis den pågældende på grund af groft uforsvarlig forretningsførelse har vist sig uegnet til at deltage i ledelsen af en
  Læs mere…
 2. Ubudne gæster

  I henhold til Grundlovens § 72 er boligen ukrænkelig. Dette medfører at udgangspunktet er, at der skal foreligge en dommerkendelse, inden politiet ran
  Læs mere…
 3. GRATIS RETSHJÆLP

  Du kan nu få gratis rådgivning hos MidtAdvokaterne A/S. Vi åbner op for gratis retshjælp hver torsdag fra kl. 15.00 -16.00. Retshjælpen er for alle,
  Læs mere…
 4. Testamente, ægtepagt og fremtidsfuldmagt

  Advokat Loa Nedergaard Olsen fra Midtadvokaterne A/S, der er specialist i oprettelse af testamenter, ægtepagter og fremtidsfuldmagter, var mandag den
  Læs mere…
 5. Undgik betinget frakendelse af førerretten - vigepligt.

  I en netop afsagt dom fra Vestre Landsret har Landsretten ændret afgørelsen fra retten i Viborg således at Vestre Landsret i modsætning til det result
  Læs mere…

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13