Højesteret sætter tingene på plads:

1. december 2015

Hvad menes med voldsomt tøbrud i en forsikringspolice?
Voldsomt tøbrud er en vending der benyttes i mange forsikringer, men hvad forstås egentlig ved det begreb? Dette spørgsmål har netop været en tur hele vejen igennem det danske retssystem.
Den konkrete sag drejede sig om skader der indtraf den 12. marts 2010 på en landejendom i det åbne land.
I løbet af få timer smeltede sneen på markerne rundt om ejendommen, der blev oversvømmet af smeltevand. Problemet var rent juridisk at temperaturændringerne ikke var så store som det forsikringsselskabet Alm. Brand mente der skulle til for at det kunne kaldes voldsomt tøbrud.
Ejendommens ejer henvendte sig straks efter oversvømmelsen til advokat Jakob Fastrup, der indbragte sagen for forsikringsankenævnet. Ankenævnet gav ejeren medhold, men dette ville forsikringsselskabet Alm. Brand ikke acceptere og sagen blev derfor indbragt for byretten der dog var enig med ejeren: Alm. Brand skulle dække skaden. Forsikringsselskabet Alm. Brand gav sig dog ikke og sagen blev indbragt for Østre Landsret. Her delte rettens tre dommere sig 2 -1, denne gang i forsikringsselskabet Alm. Brands favør. Efter en ansøgning til procesbevillingsnævnet blev sagen herefter indbragt for Højesteret der énstemmigt gav ejeren ret: Der var tale om voldsomt tøbrud.
Advokat Jakob Fastrup vurderer at sagen er principiel og kan få betydning for andre sager hvor Alm. Brand eller andre forsikringsselskaber afviser dækning for voldsomt tøbrud.
Læs/se om sagen her:
Ikast avis
TV MidtVest 

Læs dommen her.
 

 

Aktuelt

 1. Ændring i ejerkredsen hos Midtadvokaterne

  Midtadvokaterne A/S, der driver advokatvirksomhed fra kontoret på Sieferts Plads 5 i Ikast siger pr. årsskiftet farvel til advokat Charlotte Krarup. C
  Læs mere…
 2. Frifundet for at true dørmand

  Normal 0 21 false false false DA X-NONE X-NONE
  Læs mere…
 3. Frifundet for hærværk hos ex-kæreste

  Den frifundne var kommet tilstede hos ex-kæresten efter aftale for at hente nogle møbler der tilhørte ham. Hos ex-kæresten kom det til en konfrontatio
  Læs mere…
 4. Frifindelse i Hillerød

  Tålt ophold betyder at den pågældende trods en udvisning ikke kan hjemsendes til sit hjemland fordi myndighederne vurderer at han i sit hjemland vil b
  Læs mere…
 5. Hjælp med indkøbsvogn var ikke medvirken til tyveri

  Den pågældende havde sammen med en kammerat kørt en kvindelig bekendt hen til et Netto-supermarked, hvor hun blandt andet oplyste at hun skulle købe n
  Læs mere…

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14