Hvem kan handle, hvis du ikke længere kan?

1. september 2017

I dag træder reglerne om fremtidsfuldmagter i kraft.
En fremtidsfuldmagt er en fuldmagt, der skal være gældende hvis opretteren pga. sygdom, svækket mental funktion eller helbred ikke længere kan varetage sine forhold inden for de områder, som er omfattet af fuldmagten.
Man kan altså i en fremtidsfuldmagt bestemme, bl.a. hvem der skal kunne disponere over ens konti, hvem der må sælge den faste ejendom m.v. og også eksempelvis hvordan en erhvervsvirksomhed skal drives videre, herunder hvem der skal stå for driften som fuldmægtig.
Fuldmagten kan omfatte såvel personlige som økonomiske forhold.
Der oprettes et særligt register hvor fuldmagterne registreres, hvorefter de skal bekræftes for en notar, altså på et dommerkontor, efter samme model som ved testamenter.
Når fuldmagten er registreret, vil der være mulighed for, hvis/når det bliver aktuelt, at bede Statsforvaltningen om at fuldmagten skal træde i kraft.
Vi lever i en tid hvor mange bliver ved med at være aktive i erhvervslivet langt op i årene, samtidig kan demens og eksempelvis trafikulykker gøre det umuligt at fortsætte, eller afvikle forretningen på en hensigtsmæssig måde. Her er fremtidsfuldmagterne en oplagt mulighed for at sikre sig udtaler advokat Loa Olsen, der hilser de nye regler velkommen og gerne er behjælpelig med at udfærdige fuldmagten.

 

Aktuelt

 1. Konkurskarantæne

  Konkurskarantæne kan pålægges hvis den pågældende på grund af groft uforsvarlig forretningsførelse har vist sig uegnet til at deltage i ledelsen af en
  Læs mere…
 2. Ubudne gæster

  I henhold til Grundlovens § 72 er boligen ukrænkelig. Dette medfører at udgangspunktet er, at der skal foreligge en dommerkendelse, inden politiet ran
  Læs mere…
 3. GRATIS RETSHJÆLP

  Du kan nu få gratis rådgivning hos MidtAdvokaterne A/S. Vi åbner op for gratis retshjælp hver torsdag fra kl. 15.00 -16.00. Retshjælpen er for alle,
  Læs mere…
 4. Testamente, ægtepagt og fremtidsfuldmagt

  Advokat Loa Nedergaard Olsen fra Midtadvokaterne A/S, der er specialist i oprettelse af testamenter, ægtepagter og fremtidsfuldmagter, var mandag den
  Læs mere…
 5. Undgik betinget frakendelse af førerretten - vigepligt.

  I en netop afsagt dom fra Vestre Landsret har Landsretten ændret afgørelsen fra retten i Viborg således at Vestre Landsret i modsætning til det result
  Læs mere…

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13