Pas på trusler

23. januar 2019

En række personer nyder efter loven en særlig beskyttelse mod vold og trusler. Det drejer sig, efter loven og praksis, om erhverv, hvor man er særligt udsat. Politifolk og parkeringsvagter er et eksempel på sådanne personer.

Vold og trusler imod sådanne personer straffes strengere end trusler og vold imod andre. Der kan som den alt overvejende hovedregel ikke blive tale om betingede domme i disse sager. Heller ikke i milde tilfælde af eksempelvis trusler, og normalt heller hvis den tiltalte er ustraffet i forvejen.

I en nylig dom fra byretten i Odense var dette spørgsmål til behandling, og retten nåede her frem til, at dommen trods hovedreglen skulle være betinget. Den tiltalte undgik altså at skulle i fængsel.

Gode Personlige forhold

Den tiltalte havde truet en parkeringsvagt, der var ved at skrive ham en P-afgift. Han forklarede, at grunden til at han holdt ulovligt parkeret uden for en bank, var at hans kæreste, der netop var opereret i benet, og som derfor var dårligt gående, skulle ind i banken. Den tiltalte oplyste i retten, at dette var blevet sagt til P-vagten, der dog ikke erindrede dette.

Den tiltalte, der erkendte at have optrådt truende, havde gode personlige forhold. Han var i arbejde, var ustraffet, havde intet misbrug af alkohol eller stoffer osv.

Dommen

På denne baggrund valgte domsmandsretten at følge forsvarer Jakob Fastrups indstilling, og  gav den tiltalte en betinget dom.

Trods den betingede dom, forventer den dømte, at sagen vil medføre, at han mister sit job, så også på denne måde er sagen alvorlig for ham.

Aktuelt

 1. NCC dømt til at betale erstatning for naboretlige gener

  Normal 0 21 false false false DA X-NONE X-NONE
  Læs mere…
 2. Pas på trusler

  En række personer nyder efter loven en særlig beskyttelse mod vold og trusler. Det drejer sig, efter loven og praksis, om erhverv, hvor man er særli
  Læs mere…
 3. Anklaget efter den forkerte bestemmelse

  Der var, i en nyligt afsluttet sag fra Retten i Herning, rejst tiltale for bedrageri, men da retten fandt at der ikke var tale om bedrageri, men derim
  Læs mere…
 4. Pressemeddelelse - nyt om navne

  MidtAdvokaterne A/S i Ikast har netop ansat cand. jur. Anne Lægaard Bindslev som ny jurist. Anne Lægaard Bindslev, der blev uddannet som cand. jur. fr
  Læs mere…
 5. Fremtidsfuldmagter

  Muligheden for selv at bestemme hvad der skal ske hvis man bliver ude af stand til selv at tage vare på sine forhold eksempelvis ved demenssygdom elle
  Læs mere…

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15