Pas på trusler

23. januar 2019

En række personer nyder efter loven en særlig beskyttelse mod vold og trusler. Det drejer sig, efter loven og praksis, om erhverv, hvor man er særligt udsat. Politifolk og parkeringsvagter er et eksempel på sådanne personer.

Vold og trusler imod sådanne personer straffes strengere end trusler og vold imod andre. Der kan som den alt overvejende hovedregel ikke blive tale om betingede domme i disse sager. Heller ikke i milde tilfælde af eksempelvis trusler, og normalt heller hvis den tiltalte er ustraffet i forvejen.

I en nylig dom fra byretten i Odense var dette spørgsmål til behandling, og retten nåede her frem til, at dommen trods hovedreglen skulle være betinget. Den tiltalte undgik altså at skulle i fængsel.

Gode Personlige forhold

Den tiltalte havde truet en parkeringsvagt, der var ved at skrive ham en P-afgift. Han forklarede, at grunden til at han holdt ulovligt parkeret uden for en bank, var at hans kæreste, der netop var opereret i benet, og som derfor var dårligt gående, skulle ind i banken. Den tiltalte oplyste i retten, at dette var blevet sagt til P-vagten, der dog ikke erindrede dette.

Den tiltalte, der erkendte at have optrådt truende, havde gode personlige forhold. Han var i arbejde, var ustraffet, havde intet misbrug af alkohol eller stoffer osv.

Dommen

På denne baggrund valgte domsmandsretten at følge forsvarer Jakob Fastrups indstilling, og  gav den tiltalte en betinget dom.

Trods den betingede dom, forventer den dømte, at sagen vil medføre, at han mister sit job, så også på denne måde er sagen alvorlig for ham.

Aktuelt

 1. Enhver rimelig tvivl skal komme tiltalte tilgode - Frifundet for spirituskørsel

  v\:* {behavior:url(#default#VML);} o\:* {behavior:url(#default#VML);} w\:* {behavior:url(#default#VML);} .shape {behavior:url(#default#VML);}
  Læs mere…
 2. Gratis seminar i Ikast


  Læs mere…
 3. Pas på køb af køretøjer i udlandet

  Der verserer for tiden en række sager, der vedrører danskere der i udlandet har købt køretøjer med henblik på import og afgiftsberigtigelse her i land
  Læs mere…
 4. Advokat Loa Nedergaard Olsen udpeget af Familieretshuset

  Efter Servicelovens regler kan kommunen i visse tilfælde beslutte at anvende fysisk magt for at forhindre en svækket borger i at gøre skade på sig sel
  Læs mere…
 5. Martin Plum Juul udpeget til Gældsstyrelsens panel

  Martin Plum Juul er optaget i Gældsstyrelsens panel af konkursspecialister, der skal varetage den offentlige gældsinddrivelse som kurator i konkursboe
  Læs mere…

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16