Pensionist frifundet for tyveri

27. november 2017

Retten i Herning har netop frifundet en pensionist for tyveri af en mobiltelefon. Sagen som advokat Jakob Fastrup har ført viser at politiets efterforskning desværre ind i mellem ikke lever op til de forventninger vi som borgere har til politiets arbejde og grundighed.

Den pågældende tiltalte pensionist havde været en tur i Herning-Centret en dag i april måned og var kørende i sin bil ind til centret.

Den pågældende dag var der en person, der havde glemt en mobiltelefon, som han havde lagt ovenpå en skraldespand, mens han bandt sine sko. Da han kort tid efter opdagede at telefonen var væk henvendte han sig til en vagt i centret og vagten kikkede videoovervågningen igennem og lave 4 print, der blev afleveret til politiet samtidig med at telefonen blev meldt stjålet. Et af printene viste pensionistens bil, der var ingen personer på dette print. De øvrige print viste en person, der måske, måske ikke kunne være pensionisten. Der var ingen print der vist nogen der stjal telefonen.

FILMEN SLETTET

Politiet undlod af uoplyste årsager at rekvirere videoen hos centret og efter 1 måned blev den slettet efter centrets sædvanlige praksis.

Da Fastrup blev beskikket som forsvarer i sagen blev politiet bedt om at undersøge om den pågældende telefon efter tyveriet havde været anvendt og det viste sig at det havde den. Den havde efter den efterforskning som politiet først foretog efter Fastrups henvendelse været handlet flere gange uden at nogen af de involverede personer havde nogen som helst forbindelse til den tiltalte pensionist.

UBEHAGELIGE AFHØRINGER

På trods af de mildest talt tynde indicier valgte anklagemyndigheden at køre sagen, med deraf følgende alvorlig og langvarig belastning af den tiltalte pensionist til følge. Det er selvfølgelig ubehageligt i mange måneder at være mistænkt for noget man ikke har gjort og de afhøringer som pensionisten blev indkaldt til hos politiet oplevede pensionisten som særdeles ubehagelige og belastende.

I retten forsøgte politiet at ”reparere” problemet med den slettede videofilm ved at indkalde den vagt der havde lavet de fire print til i retten at afgive vidneforklaring.  Han bar præg af de 6 måneder der var efter at han havde set på den ikke særligt tydelige videofilm. Han fortalte i øvrigt, at han kun havde set filmen igennem én gang,—den dag tyveriet skete.

FRIFINDELSE

Retten i Herning frifandt under henvisning til sagens beviser pensionisten og statskassen blev pålagt at betale omkostningerne til advokat Fastrup.

Sagen viser flere ting. For det første at retssystemet virker.

GÅ ALDRIG TIL AFHØRING SOM SIGTET UDEN ADVOKAT

For det andet at ingen som af politiet mistænker for noget som helst strafbart bør gå til afhøring til politiet uden advokat. Dette gælder også hvis man er en ustraffet pensionist med fuldstændig ren samvittighed, udtaler Advokat Fastrup

 

Aktuelt

 1. Frifundet for at true dørmand

  Normal 0 21 false false false DA X-NONE X-NONE
  Læs mere…
 2. Frifundet for hærværk hos ex-kæreste

  Den frifundne var kommet tilstede hos ex-kæresten efter aftale for at hente nogle møbler der tilhørte ham. Hos ex-kæresten kom det til en konfrontatio
  Læs mere…
 3. Frifindelse i Hillerød

  Tålt ophold betyder at den pågældende trods en udvisning ikke kan hjemsendes til sit hjemland fordi myndighederne vurderer at han i sit hjemland vil b
  Læs mere…
 4. Hjælp med indkøbsvogn var ikke medvirken til tyveri

  Den pågældende havde sammen med en kammerat kørt en kvindelig bekendt hen til et Netto-supermarked, hvor hun blandt andet oplyste at hun skulle købe n
  Læs mere…
 5. Konkurskarantæne

  Konkurskarantæne kan pålægges hvis den pågældende på grund af groft uforsvarlig forretningsførelse har vist sig uegnet til at deltage i ledelsen af en
  Læs mere…

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14