Retten er ikke et ”gummistempel” hvis man mister kørekortet i udlandet.

28. september 2017

Retten er ikke et ”gummistempel” hvis man mister kørekortet i udlandet.

Hvis man mister førerretten i visse andre lande, er det sådan at man også risikerer at miste sit danske kørekort.

Reglerne har været fortolket af anklagemyndigheden og af mange byretter således at f.eks en svensk førerretsfrakendelse, uden nogen prøvelse her i landet, medfører at man også mister sit danske kørekort.

I en nyligt afgjort sag har retten i Herning, uden nærmere prøvelse af om dommen var rigtig, men i overensstemmelse med denne praksis, fradømt en dansker, der var fradømt førerretten i Sverige sit danske kørekort.

Sagen blev herefter indbragt for Vestre Landsret, der, modsat byretten, valgte at foretage en nøje prøvelse af de beviser og den sagsbehandling, der havde fundet sted i Sverige.

Landsretten fandt dog at sagsbehandlingen i Sverige var korrekt og beviserne i orden og fradømte derfor førerretten også i Danmark.

Advokat Jakob Fastrup, der førte sagen i begge instanser er meget tilfreds med at landsretten foretog en egentlig prøvelse af den svenske dom og ikke blot agerede ”gummistempel”.

At sagen så faldt ud som den gjorde, efter at denne prøvelse havde fundet sted, er Fastrup på sin klients vegne naturligvis ked af, selv om landsrettens bevisvurdering selvfølgelig tages til efterretning. "Jeg er som dansker meget tryg ved at det er danske domstole, der reelt afgør sanktioner som f.eks førerretsfrakendelse i Danmark og jeg er glad for at den helt ubetryggende praksis, der gennem årene var opstået, hermed forhåbentlig bliver forladt” udtaler advokat Fastrup efter, at have nærlæst dommen.

 

Aktuelt

 1. Vi søger en advokatsekretærelev til tiltrædelse snarest muligt.

  MidtAdvokaterne A/S søger en advokatsekretærelev til tiltrædelse snarest muligt. Det er et krav, at du har bestået studentereksamen, hf eller htx og
  Læs mere…
 2. Videoretsmøder kan være et retssikkerhedsmæssigt problem

  Normal 0 21 false false false DA X-NONE X-NONE
  Læs mere…
 3. Retten er ikke et ”gummistempel” hvis man mister kørekortet i udlandet.

  Normal 0 21 false false false DA X-NONE X-NONE
  Læs mere…
 4. Hvem kan handle, hvis du ikke længere kan?

  I dag træder reglerne om fremtidsfuldmagter i kraft. En fremtidsfuldmagt er en fuldmagt, der skal være gældende hvis opretteren pga. sygdom, svækket
  Læs mere…
 5. Frifundet for at sætte ild på sin egen butik

  Byretten i Holstebro netop frifundet en butiksejer i en sag om brandstiftelse. Sagen drejede sig om en brand i en tøjbutik og det var en af butikkens
  Læs mere…

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11