Retten er ikke et ”gummistempel” hvis man mister kørekortet i udlandet.

28. september 2017

Retten er ikke et ”gummistempel” hvis man mister kørekortet i udlandet.

Hvis man mister førerretten i visse andre lande, er det sådan at man også risikerer at miste sit danske kørekort.

Reglerne har været fortolket af anklagemyndigheden og af mange byretter således at f.eks en svensk førerretsfrakendelse, uden nogen prøvelse her i landet, medfører at man også mister sit danske kørekort.

I en nyligt afgjort sag har retten i Herning, uden nærmere prøvelse af om dommen var rigtig, men i overensstemmelse med denne praksis, fradømt en dansker, der var fradømt førerretten i Sverige sit danske kørekort.

Sagen blev herefter indbragt for Vestre Landsret, der, modsat byretten, valgte at foretage en nøje prøvelse af de beviser og den sagsbehandling, der havde fundet sted i Sverige.

Landsretten fandt dog at sagsbehandlingen i Sverige var korrekt og beviserne i orden og fradømte derfor førerretten også i Danmark.

Advokat Jakob Fastrup, der førte sagen i begge instanser er meget tilfreds med at landsretten foretog en egentlig prøvelse af den svenske dom og ikke blot agerede ”gummistempel”.

At sagen så faldt ud som den gjorde, efter at denne prøvelse havde fundet sted, er Fastrup på sin klients vegne naturligvis ked af, selv om landsrettens bevisvurdering selvfølgelig tages til efterretning. "Jeg er som dansker meget tryg ved at det er danske domstole, der reelt afgør sanktioner som f.eks førerretsfrakendelse i Danmark og jeg er glad for at den helt ubetryggende praksis, der gennem årene var opstået, hermed forhåbentlig bliver forladt” udtaler advokat Fastrup efter, at have nærlæst dommen.

 

Aktuelt

 1. Konkurskarantæne

  Konkurskarantæne kan pålægges hvis den pågældende på grund af groft uforsvarlig forretningsførelse har vist sig uegnet til at deltage i ledelsen af en
  Læs mere…
 2. Ubudne gæster

  I henhold til Grundlovens § 72 er boligen ukrænkelig. Dette medfører at udgangspunktet er, at der skal foreligge en dommerkendelse, inden politiet ran
  Læs mere…
 3. GRATIS RETSHJÆLP

  Du kan nu få gratis rådgivning hos MidtAdvokaterne A/S. Vi åbner op for gratis retshjælp hver torsdag fra kl. 15.00 -16.00. Retshjælpen er for alle,
  Læs mere…
 4. Testamente, ægtepagt og fremtidsfuldmagt

  Advokat Loa Nedergaard Olsen fra Midtadvokaterne A/S, der er specialist i oprettelse af testamenter, ægtepagter og fremtidsfuldmagter, var mandag den
  Læs mere…
 5. Undgik betinget frakendelse af førerretten - vigepligt.

  I en netop afsagt dom fra Vestre Landsret har Landsretten ændret afgørelsen fra retten i Viborg således at Vestre Landsret i modsætning til det result
  Læs mere…

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13