Retten er ikke et ”gummistempel” hvis man mister kørekortet i udlandet.

28. september 2017

Retten er ikke et ”gummistempel” hvis man mister kørekortet i udlandet.

Hvis man mister førerretten i visse andre lande, er det sådan at man også risikerer at miste sit danske kørekort.

Reglerne har været fortolket af anklagemyndigheden og af mange byretter således at f.eks en svensk førerretsfrakendelse, uden nogen prøvelse her i landet, medfører at man også mister sit danske kørekort.

I en nyligt afgjort sag har retten i Herning, uden nærmere prøvelse af om dommen var rigtig, men i overensstemmelse med denne praksis, fradømt en dansker, der var fradømt førerretten i Sverige sit danske kørekort.

Sagen blev herefter indbragt for Vestre Landsret, der, modsat byretten, valgte at foretage en nøje prøvelse af de beviser og den sagsbehandling, der havde fundet sted i Sverige.

Landsretten fandt dog at sagsbehandlingen i Sverige var korrekt og beviserne i orden og fradømte derfor førerretten også i Danmark.

Advokat Jakob Fastrup, der førte sagen i begge instanser er meget tilfreds med at landsretten foretog en egentlig prøvelse af den svenske dom og ikke blot agerede ”gummistempel”.

At sagen så faldt ud som den gjorde, efter at denne prøvelse havde fundet sted, er Fastrup på sin klients vegne naturligvis ked af, selv om landsrettens bevisvurdering selvfølgelig tages til efterretning. "Jeg er som dansker meget tryg ved at det er danske domstole, der reelt afgør sanktioner som f.eks førerretsfrakendelse i Danmark og jeg er glad for at den helt ubetryggende praksis, der gennem årene var opstået, hermed forhåbentlig bliver forladt” udtaler advokat Fastrup efter, at have nærlæst dommen.

 

Aktuelt

 1. Nu tidligere advokat dømt til at betale erstatning på grund af Facebook-opslag.

  Nu tidligere advokat dømt til at betale erstatning på grund af facebook-opslag. Som beskikket forsvarer i en sag om grove seksuelle overgreb mod en ræ
  Læs mere…
 2. Frifindelse i ”O.J. Simpson lignende sag”

  Normal 0 21 false false false DA X-NONE X-NONE
  Læs mere…
 3. Kan man stole på vidneudsagn?

  Sagen vedrørte et sammenstød mellem to bilister i et lysreguleret kryds i Ikast. Vejret var godt og sammenstødet skete i klart vejr. De to bilister v
  Læs mere…
 4. Pensionist frifundet for tyveri

  Retten i Herning har netop frifundet en pensionist for tyveri af en mobiltelefon. Sagen som advokat Jakob Fastrup har ført viser at politiets efterfor
  Læs mere…
 5. Videoretsmøder kan være et retssikkerhedsmæssigt problem

  Anklagemyndigheden underkendt af landsretten Varetægtsfængsling skal i Danmark besluttes inden 24 timer efter at der er sket anholdelse. Beslutningen
  Læs mere…

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12