Undgik betinget frakendelse af førerretten - vigepligt.

7. februar 2018

I en netop afsagt dom fra Vestre Landsret har Landsretten ændret afgørelsen fra retten i Viborg således at Vestre Landsret i modsætning til det resultat som byretten var nået frem til ikke fandt at tiltalte havde tilsidesat væsentlige hensyn til færdselssikkerheden og derfor slap for en betinget frakendelse.

Sagens omstændigheder var at tiltalte, der arbejdede på et autoværksted, med bygninger på begge sider af en vej, skulle flytte en bil fra den ene side af vejen til den anden. Det var den pågældende dag glat og der var på vejen, som bilen skulle flyttes henover en lille bakke ca. 50 m fra overkørslen.

Tiltalte kørte, efter at have renset bilens ruder for sne, langsomt frem til vejkanten, holdt stille, kikke sig grundigt for til begge sider og kørte derefter ganske langsomt frem.

Da tiltalte var kommet ud på vejen opdagede han en anden bil, der kom til syne hen over bakketoppen. Pga. det glatte føre kunne ingen af parterne undgå sammenstødet, hvor der heldigvis kun skete materiel skade.

Vigepligtsforseelsen gav en mindre bøde, men landsretten fandt det ikke bevist at tiltalte havde kørt på en sådan måde, at der var grundlag for en betinget frakendelse af førerretten. Samtidig bestemte Landsretten at sagens omkostninger for begge retter skulle bæres af statskassen.

Jakob Fastrup, der har ført sagen i begge instanser er meget tilfreds med Landsrettens afgørelse. Sagen viser at det godt kan betale sig at anke hvis man har en god sag udtaler Fastrup.

V.L.S-2280-17

Aktuelt

 1. Retssamfundet gælder alle

  I en nyligt afgjort sag fra Retten i Herning var en afvist asylansøger med opholdspligt på Kærshovedgård tiltalt for "voldelig eller truende adfærd ov
  Læs mere…
 2. Enhver rimelig tvivl skal komme tiltalte tilgode - Frifundet for spirituskørsel

  I en nylig afgjort sag har Retten i Herning frifundet en yngre mand for spirituskørsel. Den pågældende var på besøg hos en kammerat, der boede i Herni
  Læs mere…
 3. Gratis seminar i Ikast


  Læs mere…
 4. Pas på køb af køretøjer i udlandet

  Der verserer for tiden en række sager, der vedrører danskere der i udlandet har købt køretøjer med henblik på import og afgiftsberigtigelse her i land
  Læs mere…
 5. Advokat Loa Nedergaard Olsen udpeget af Familieretshuset

  Efter Servicelovens regler kan kommunen i visse tilfælde beslutte at anvende fysisk magt for at forhindre en svækket borger i at gøre skade på sig sel
  Læs mere…

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16