Undgik betinget frakendelse af førerretten - vigepligt.

7. februar 2018

I en netop afsagt dom fra Vestre Landsret har Landsretten ændret afgørelsen fra retten i Viborg således at Vestre Landsret i modsætning til det resultat som byretten var nået frem til ikke fandt at tiltalte havde tilsidesat væsentlige hensyn til færdselssikkerheden og derfor slap for en betinget frakendelse.

Sagens omstændigheder var at tiltalte, der arbejdede på et autoværksted, med bygninger på begge sider af en vej, skulle flytte en bil fra den ene side af vejen til den anden. Det var den pågældende dag glat og der var på vejen, som bilen skulle flyttes henover en lille bakke ca. 50 m fra overkørslen.

Tiltalte kørte, efter at have renset bilens ruder for sne, langsomt frem til vejkanten, holdt stille, kikke sig grundigt for til begge sider og kørte derefter ganske langsomt frem.

Da tiltalte var kommet ud på vejen opdagede han en anden bil, der kom til syne hen over bakketoppen. Pga. det glatte føre kunne ingen af parterne undgå sammenstødet, hvor der heldigvis kun skete materiel skade.

Vigepligtsforseelsen gav en mindre bøde, men landsretten fandt det ikke bevist at tiltalte havde kørt på en sådan måde, at der var grundlag for en betinget frakendelse af førerretten. Samtidig bestemte Landsretten at sagens omkostninger for begge retter skulle bæres af statskassen.

Jakob Fastrup, der har ført sagen i begge instanser er meget tilfreds med Landsrettens afgørelse. Sagen viser at det godt kan betale sig at anke hvis man har en god sag udtaler Fastrup.

V.L.S-2280-17

Aktuelt

 1. Pressemeddelelse - nyt om navne

  MidtAdvokaterne A/S i Ikast har netop ansat cand. jur. Anne Lægaard Bindslev som ny jurist. Anne Lægaard Bindslev, der blev uddannet som cand. jur. fr
  Læs mere…
 2. Fremtidsfuldmagter

  Muligheden for selv at bestemme hvad der skal ske hvis man bliver ude af stand til selv at tage vare på sine forhold eksempelvis ved demenssygdom elle
  Læs mere…
 3. Ændring i ejerkredsen hos Midtadvokaterne

  Midtadvokaterne A/S, der driver advokatvirksomhed fra kontoret på Sieferts Plads 5 i Ikast siger pr. årsskiftet farvel til advokat Charlotte Krarup. C
  Læs mere…
 4. Frifundet for hærværk hos ex-kæreste

  Den frifundne var kommet tilstede hos ex-kæresten efter aftale for at hente nogle møbler der tilhørte ham. Hos ex-kæresten kom det til en konfrontatio
  Læs mere…
 5. Frifindelse i Hillerød

  Tålt ophold betyder at den pågældende trods en udvisning ikke kan hjemsendes til sit hjemland fordi myndighederne vurderer at han i sit hjemland vil b
  Læs mere…

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14