Undgik betinget frakendelse af førerretten - vigepligt.

7. februar 2018

I en netop afsagt dom fra Vestre Landsret har Landsretten ændret afgørelsen fra retten i Viborg således at Vestre Landsret i modsætning til det resultat som byretten var nået frem til ikke fandt at tiltalte havde tilsidesat væsentlige hensyn til færdselssikkerheden og derfor slap for en betinget frakendelse.

Sagens omstændigheder var at tiltalte, der arbejdede på et autoværksted, med bygninger på begge sider af en vej, skulle flytte en bil fra den ene side af vejen til den anden. Det var den pågældende dag glat og der var på vejen, som bilen skulle flyttes henover en lille bakke ca. 50 m fra overkørslen.

Tiltalte kørte, efter at have renset bilens ruder for sne, langsomt frem til vejkanten, holdt stille, kikke sig grundigt for til begge sider og kørte derefter ganske langsomt frem.

Da tiltalte var kommet ud på vejen opdagede han en anden bil, der kom til syne hen over bakketoppen. Pga. det glatte føre kunne ingen af parterne undgå sammenstødet, hvor der heldigvis kun skete materiel skade.

Vigepligtsforseelsen gav en mindre bøde, men landsretten fandt det ikke bevist at tiltalte havde kørt på en sådan måde, at der var grundlag for en betinget frakendelse af førerretten. Samtidig bestemte Landsretten at sagens omkostninger for begge retter skulle bæres af statskassen.

Jakob Fastrup, der har ført sagen i begge instanser er meget tilfreds med Landsrettens afgørelse. Sagen viser at det godt kan betale sig at anke hvis man har en god sag udtaler Fastrup.

V.L.S-2280-17

Aktuelt

 1. Konkurskarantæne

  Konkurskarantæne kan pålægges hvis den pågældende på grund af groft uforsvarlig forretningsførelse har vist sig uegnet til at deltage i ledelsen af en
  Læs mere…
 2. Ubudne gæster

  I henhold til Grundlovens § 72 er boligen ukrænkelig. Dette medfører at udgangspunktet er, at der skal foreligge en dommerkendelse, inden politiet ran
  Læs mere…
 3. GRATIS RETSHJÆLP

  Du kan nu få gratis rådgivning hos MidtAdvokaterne A/S. Vi åbner op for gratis retshjælp hver torsdag fra kl. 15.00 -16.00. Retshjælpen er for alle,
  Læs mere…
 4. Testamente, ægtepagt og fremtidsfuldmagt

  Advokat Loa Nedergaard Olsen fra Midtadvokaterne A/S, der er specialist i oprettelse af testamenter, ægtepagter og fremtidsfuldmagter, var mandag den
  Læs mere…
 5. Undgik betinget frakendelse af førerretten - vigepligt.

  I en netop afsagt dom fra Vestre Landsret har Landsretten ændret afgørelsen fra retten i Viborg således at Vestre Landsret i modsætning til det result
  Læs mere…

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13