Undgik betinget frakendelse af førerretten - vigepligt.

7. februar 2018

I en netop afsagt dom fra Vestre Landsret har Landsretten ændret afgørelsen fra retten i Viborg således at Vestre Landsret i modsætning til det resultat som byretten var nået frem til ikke fandt at tiltalte havde tilsidesat væsentlige hensyn til færdselssikkerheden og derfor slap for en betinget frakendelse.

Sagens omstændigheder var at tiltalte, der arbejdede på et autoværksted, med bygninger på begge sider af en vej, skulle flytte en bil fra den ene side af vejen til den anden. Det var den pågældende dag glat og der var på vejen, som bilen skulle flyttes henover en lille bakke ca. 50 m fra overkørslen.

Tiltalte kørte, efter at have renset bilens ruder for sne, langsomt frem til vejkanten, holdt stille, kikke sig grundigt for til begge sider og kørte derefter ganske langsomt frem.

Da tiltalte var kommet ud på vejen opdagede han en anden bil, der kom til syne hen over bakketoppen. Pga. det glatte føre kunne ingen af parterne undgå sammenstødet, hvor der heldigvis kun skete materiel skade.

Vigepligtsforseelsen gav en mindre bøde, men landsretten fandt det ikke bevist at tiltalte havde kørt på en sådan måde, at der var grundlag for en betinget frakendelse af førerretten. Samtidig bestemte Landsretten at sagens omkostninger for begge retter skulle bæres af statskassen.

Jakob Fastrup, der har ført sagen i begge instanser er meget tilfreds med Landsrettens afgørelse. Sagen viser at det godt kan betale sig at anke hvis man har en god sag udtaler Fastrup.

V.L.S-2280-17

Aktuelt

 1. Martin Plum Juul udpeget til Gældsstyrelsens panel

  Martin Plum Juul er optaget i Gældsstyrelsens panel af konkursspecialister, der skal varetage den offentlige gældsinddrivelse som kurator i konkursboe
  Læs mere…
 2. Familieretshuset og Familieretten

  Det overordnede formål i forældreansvarsloven er hensynet til barnets bedste og barnets ret til trivsel og beskyttelse komme i første række.
  Læs mere…
 3. Lejer blev ikke sat ud af sin bolig

  Som lejer kan man opsiges, hvis man er til alvorlig gene for de øvrige beboere. Hvis det er meget groft, kan lejeren udsættes i fogedretten, hvilket g
  Læs mere…
 4. SØIK fik nej til at indbringe sagen for Landsretten

  Efter at Morten i november blev idømt en bøde på kr. 5.000,00 i Retten i Herning, søgte Bagmandspolitiet, også kaldet SØIK, om tilladelse til at indbr
  Læs mere…
 5. NCC dømt til at betale erstatning for naboretlige gener

  Et stort Landsdækkende entreprenørfirma havde på en nabogrund opført en 9 etagers kontorbygning med blandt andet skygge-og indkigsgener til følge. De
  Læs mere…

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15