Videoretsmøder kan være et retssikkerhedsmæssigt problem

28. september 2017

Anklagemyndigheden underkendt af landsretten
Varetægtsfængsling skal i Danmark besluttes inden 24 timer efter at der er sket anholdelse. Beslutningen tages af retten hvor dommeren, anklageren, forsvareren er fysisk tilstede under retsmødet sammen med sigtede. I visse tilfælde, f.eks hvis sigtede er mindreårig eller alvorlig syg kan dommeren vælge et alternativ til fængsling i en almindelig arrest, f.eks en lukket ungdomsinstitution eller en lukket psykiatrisk afdeling på et sygehus. Besluttes det at fængsle sigtede kan dette, uanset om fængslingen sker i en arrest eller på anden vis for en periode på højst 4 uger. Herefter skal sigtede på ny stilles for en dommer, der tager stilling til om sigtede fortsat skal fængsles eller løslades. Dommeren tager samtidigt stilling til hvordan fængslingen skal ske, altså eksempelvis om det er i en arrest eller på en lukket afdeling.
Spareøvelse
Efter at der, for at spare resurser, er indført mulighed for at forlængelsen sker på et videoretsmøde anvendes denne mulighed hyppigt i sager om forlængelse af varetægtsfængsling. Sigtede er under disse retsmøder anbragt i et videorum, eksempelvis et kælderlokale under arresten, eventuelt sammen med sin forsvarer, mens dommer og anklager sidder andet sted. Kommunikationen foregår så via en videoforbindelse, der i praksis nogen gange, men langtfra altid er velfungerende.
Et af de problemer der kan opstå ved denne fremgangsmåde er at dommeren ikke fysisk er tilstede sammen med tiltalte og altså f.eks ikke har de samme muligheder for at vurdere sigtedes psykiske tilstand som hvis alle aktører sad i overfor hinanden i en retssal.
Aktuel sag
Problemstillingen har netop været aktuel ved retten i Herning i en sag hvor der forelå oplysninger der sandsynliggjorde at sigtede havde alvorlige psykiske problemer. I denne sag anmodede Advokat Jakob Fastrup om at retsmødet, ikke som ønsket af anklageren, skete via video, men ved et fysisk retsmøde. Dommeren fulgte advokat Fastrups ønske, men denne beslutning blev af anklageren kæret(anket) til Landsretten.
Landsretten besluttede i den nyligt afgjorte sag at følge byretsdommeren og Advokat Fastrup. Retsmødet blev således afholdt som et fysisk møde, trods anklagerens protester.
Advokat Fastrup er meget tilfreds med afgørelsen, der ifølge advokaten viser at domstolene, såvel byret som landsret, vægter retssikkerheden over sparehensyn.

Aktuelt

 1. Nu tidligere advokat dømt til at betale erstatning på grund af Facebook-opslag.

  Nu tidligere advokat dømt til at betale erstatning på grund af facebook-opslag. Som beskikket forsvarer i en sag om grove seksuelle overgreb mod en ræ
  Læs mere…
 2. Frifindelse i ”O.J. Simpson lignende sag”

  Normal 0 21 false false false DA X-NONE X-NONE
  Læs mere…
 3. Kan man stole på vidneudsagn?

  Sagen vedrørte et sammenstød mellem to bilister i et lysreguleret kryds i Ikast. Vejret var godt og sammenstødet skete i klart vejr. De to bilister v
  Læs mere…
 4. Pensionist frifundet for tyveri

  Retten i Herning har netop frifundet en pensionist for tyveri af en mobiltelefon. Sagen som advokat Jakob Fastrup har ført viser at politiets efterfor
  Læs mere…
 5. Videoretsmøder kan være et retssikkerhedsmæssigt problem

  Anklagemyndigheden underkendt af landsretten Varetægtsfængsling skal i Danmark besluttes inden 24 timer efter at der er sket anholdelse. Beslutningen
  Læs mere…

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12