Videoretsmøder kan være et retssikkerhedsmæssigt problem

28. september 2017

Anklagemyndigheden underkendt af landsretten
Varetægtsfængsling skal i Danmark besluttes inden 24 timer efter at der er sket anholdelse. Beslutningen tages af retten hvor dommeren, anklageren, forsvareren er fysisk tilstede under retsmødet sammen med sigtede. I visse tilfælde, f.eks hvis sigtede er mindreårig eller alvorlig syg kan dommeren vælge et alternativ til fængsling i en almindelig arrest, f.eks en lukket ungdomsinstitution eller en lukket psykiatrisk afdeling på et sygehus. Besluttes det at fængsle sigtede kan dette, uanset om fængslingen sker i en arrest eller på anden vis for en periode på højst 4 uger. Herefter skal sigtede på ny stilles for en dommer, der tager stilling til om sigtede fortsat skal fængsles eller løslades. Dommeren tager samtidigt stilling til hvordan fængslingen skal ske, altså eksempelvis om det er i en arrest eller på en lukket afdeling.
Spareøvelse
Efter at der, for at spare resurser, er indført mulighed for at forlængelsen sker på et videoretsmøde anvendes denne mulighed hyppigt i sager om forlængelse af varetægtsfængsling. Sigtede er under disse retsmøder anbragt i et videorum, eksempelvis et kælderlokale under arresten, eventuelt sammen med sin forsvarer, mens dommer og anklager sidder andet sted. Kommunikationen foregår så via en videoforbindelse, der i praksis nogen gange, men langtfra altid er velfungerende.
Et af de problemer der kan opstå ved denne fremgangsmåde er at dommeren ikke fysisk er tilstede sammen med tiltalte og altså f.eks ikke har de samme muligheder for at vurdere sigtedes psykiske tilstand som hvis alle aktører sad i overfor hinanden i en retssal.
Aktuel sag
Problemstillingen har netop været aktuel ved retten i Herning i en sag hvor der forelå oplysninger der sandsynliggjorde at sigtede havde alvorlige psykiske problemer. I denne sag anmodede Advokat Jakob Fastrup om at retsmødet, ikke som ønsket af anklageren, skete via video, men ved et fysisk retsmøde. Dommeren fulgte advokat Fastrups ønske, men denne beslutning blev af anklageren kæret(anket) til Landsretten.
Landsretten besluttede i den nyligt afgjorte sag at følge byretsdommeren og Advokat Fastrup. Retsmødet blev således afholdt som et fysisk møde, trods anklagerens protester.
Advokat Fastrup er meget tilfreds med afgørelsen, der ifølge advokaten viser at domstolene, såvel byret som landsret, vægter retssikkerheden over sparehensyn.

Aktuelt

 1. Konkurskarantæne

  Konkurskarantæne kan pålægges hvis den pågældende på grund af groft uforsvarlig forretningsførelse har vist sig uegnet til at deltage i ledelsen af en
  Læs mere…
 2. Ubudne gæster

  I henhold til Grundlovens § 72 er boligen ukrænkelig. Dette medfører at udgangspunktet er, at der skal foreligge en dommerkendelse, inden politiet ran
  Læs mere…
 3. GRATIS RETSHJÆLP

  Du kan nu få gratis rådgivning hos MidtAdvokaterne A/S. Vi åbner op for gratis retshjælp hver torsdag fra kl. 15.00 -16.00. Retshjælpen er for alle,
  Læs mere…
 4. Testamente, ægtepagt og fremtidsfuldmagt

  Advokat Loa Nedergaard Olsen fra Midtadvokaterne A/S, der er specialist i oprettelse af testamenter, ægtepagter og fremtidsfuldmagter, var mandag den
  Læs mere…
 5. Undgik betinget frakendelse af førerretten - vigepligt.

  I en netop afsagt dom fra Vestre Landsret har Landsretten ændret afgørelsen fra retten i Viborg således at Vestre Landsret i modsætning til det result
  Læs mere…

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13