Sagens behandling i Statsforvaltningen

Alle sager om bopæl eller forældremyndighed skal startes op i statsforvaltningen.

Dette gøres ved at udfylde blanketten vedrørende forældremyndighed om bopæl, der findes på statsforvaltningens hjemmeside www.statsforvaltning.dk og fremsende denne til statsforvaltningen.

Hvis der er tale om en sag, der haster, eventuelt på grund af den ene parts foranstående flytning, eller hvis der er tale om et barn, der mistrives, så kan man også bede Statsforvaltningen om at tage stilling til hvem bopælen/forældremyndigheden skal tillægges midlertidigt.

Statsforvaltningen indkalder parterne til møde, og til mødet drøftes sagen, og Statsforvaltningen skal søge, om der kan findes en forligsmæssig løsning. Hvis ikke dette er tilfældet, så sendes sagen til Retten i den retskreds, hvor barnet/børnene har bopæl.

Der er i mange tilfælde mulighed for at søge om fri proces allerede i Statsforvaltningen, ligesom det også kan være relevant allerede på dette tidspunkt at undersøge om man har hel eller delvis dækning på sin retshjælpsforsikring. Læs mere om omkostningsdækning ved forældreansvarssager her .

 

5 gode råd inden du går i statsforvaltningen

1. Sæt dig ind i dine rettigheder og pligter som forælder, inden du tager til mødet i Statsforvaltningen.
Tag eventuelt imod MidtAdvokaternes tilbud om at komme til et gratis møde med henblik på at få konkret vejledning ud fra din aktuelle situation og dine børns behov.

2. Tænk på, hvad der er bedst for barnet.
Det er let at lade følelserne tage over, og det kan være svært at skelne mellem, hvad der er bedst for barnet, og hvad der er bedst for dig. Som forælder vil man altid sit barns bedste, og det kan være svært at overgive kontrollen helt eller delvist til andre, selv barnets anden forælder, men det er i langt de fleste tilfælde bedst, at barnet har en god og jævnlig kontakt med begge forældre.

3. Gør dig klart hvad du som minimum ønsker af ordning for dine børn.
For at du ikke bliver presset til at indgå en aftale, som du grundlæggende ikke selv kan stå inde for, er det væsentligt, at du har sat dig nogle klare mål for, hvad du vil gå med til i en aftale.
Selv om Statsforvaltningens medarbejder fortæller dig, at hvis de skal træffe en afgørelse, så vil udfaldet være xxx, så skal du ikke sige ja til en sådan aftale medmindre du er enig. Hvis du indgår en aftale i Statsforvaltningen, så er du bundet af den, og den kan ikke altid bare laves om, hvorimod du kan klage over en afgørelse, du ikke er enig i. Hvis det er en sag om bopæl, er det i sidste ende Retten, der skal tage stilling til sagen og ikke Statsforvaltningen.

4. Bisidder
Det kan være en god ide at have en bisidder med til mødet. Du skal dog overveje, hvem du tager med, og det er væsentligt, at bisidderen kommer til at fungere som støtte for dig og ikke som ”rød klud” for modparten. Det er også praktisk, hvis du i forvejen har givet Statsforvaltningen besked om, at du tager en bisidder med og også dennes navn og relation til dig.

5. Midlertidig afgørelse?
Hvis der er tale om en sag af særligt hastende karakter, f.eks. hvis den part, som har børnene boende vil flytte langt væk, kan der være behov for at få truffet en hurtig afgørelse. Overvej derfor i disse tilfælde, om Statsforvaltningen skal bedes om at træffe en midlertidig afgørelse om samvær, bopæl og/eller forældremyndighed.

 

Kontakt

Loa Nedergaard Olsen

Loa Nedergaard Olsen

Advokat / Partner
Tlf nr. 96 60 64 44
Mobil nr. 21 22 65 19
lno@midtadvokaterne.dk

Mere info