Anne Lægaard Bindslev

Advokatfuldmægtig

Født 1975

Uddannelse og kompetencer

  • Cand.jur Fra Århus Universitet 2003
  • Diplom i ledelse fra Århus Universitet HIH 2008
  • Dommerfuldmægtiguddannelsen 2012
  • Advokatuddannelsen 2017-2018
  • Formandssuppleant i Lemvig Huslejenævn fra 2018-2021

Sprog

Engelsk
Tysk

Fagområder

Anne arbejder både med privatretlige og erhvervsretlige områder herunder særligt familieret, strafferet, inkasso og procesret.

Profil

Anne har en unik juridisk baggrund, idet hun igennem mange år har været dommerfuldmægtig og der ud over har været konstitueret dommer og anklager og har arbejdet som leder i den kommunale forvaltning. Hun har derfor afsagt domme indenfor stort set alle juridiske områder og har stor erfaring med, hvordan sager føres optimalt i retten. Hun har også kendskab til den kommunale sagsproces indefra. Hun ved, hvad der er væsentligt i en sag allerede fra starten af.

Anne forbereder sig grundigt i sagerne, og hun gør det for at opnå det bedste resultat for dig. Hun ser sagerne ud fra en både juridisk og praktisk vinkel. Der skal i en sag tages højde for forventet resultat, omkostninger, procesrisiko og eventuelt fremtidigt samarbejde med modparten.

Anne er ligefrem i sin rådgivning, og det ligger hende altid på sinde at give dig en kompetent og nærværende rådgivning, så du føler dig tryg og opnår det bedste resultat

 

Kontakt

Anne Lægaard Bindslev

Advokatfuldmægtig
Tlf nr. 96 60 35 21
Mobil nr. 61 69 15 95
alb@midtadvokaterne.dk