Charlotte Krarup

Advokat (H)
Partner

Født 1973

Uddannelse og kompetencer

 • Cand. jur. Århus Universitet 2000
 • Advokatbestalling 2003
 • Møderet for Landsret 2003
 • Møderet for Højesteret 2009
 • Uddannet hos AdvokatForum A/S og partner siden 2003
 • Partner MidtAdvokaterne A/S
 • Forsvarsadvokat
 • Autoriseret bobehandler
 • Formand for Herning Advokatforening 2011- 2015
 • Medlem af Flygtningenævnet 2017 - 
 • Medlem af Danske Advokaters Brancheudviklingsudvalg 2017 -

Sprog

Engelsk

Fagområder

Charlotte Krarup beskæftiger sig med juridiske opgaver inden for privatsiden.

Charlotte Krarup har gennem mange år oparbejdet en stor erfaring med arbejde indenfor familieretten, herunder forældremyndighedssager, bodelinger og ligeledes i sager omkring tvangsanbringelse. Charlotte Krarup er medlem af Foreningen af Danske Familieadvokater og udpeget som autoriseret bobehandler i Herning retskreds.

Strafferetten er ligeledes et område som Charlotte Krarup, både som forsvarer og som bistandsadvokat, har en særlig interesse for, og hun er beneficeret forsvarsadvokat ved Retten i Herning og medlem af Landsforeningen af Forsvarsadvokater.

Charlotte Krarup beskæftiger sig endvidere med ejendomshandler og har tillige stor interesse i almindelig retssagsbehandling.

Kontakt

Charlotte Krarup

Advokat / Partner
Tlf nr. 96 60 64 41
Mobil nr. 26 80 72 33
ck@midtadvokaterne.dk

Sekretær:

Camilla Laier Christiansen
Tlf. 9660 3521
clc@midtadvokaterne.dk