Loa Nedergaard Olsen

Advokat

Partner

Født 1979

Uddannelse og kompetencer

 • Cand.jur. fra Århus Universitet 2006
 • Advokatbestalling 2009
 • Møderet for Landsret 2015
 • Uddannet hos AdvokatForum A/S
 • Skifterettens medhjælper i gældssaneringssager
 • Ansat hos MidtAdvokaterne A/S siden 1. januar 2010
 • Partner hos MidtAdvokaterne A/S
 • Beneficeret forsvarsadvokat
 • Bestyrelsesmedlem i Herning Advokatforening 2015 -
 • Formand i Herning Advokatforening 2019 -
 • Kredsbestyrelsesformand i 7. kreds

Sprog

Engelsk

Tysk

Fagområder

Loa Nedergaard Olsen beskæftiger sig fortrinsvis med rådgivning til private, familieret og strafferet.

Loa Nedergaard Olsen har herudover erfaring med foredragsvirksomhed omkring familieretlige forhold for såvel foreninger som pengeinstitutansatte mv.

Personskadeserstatning, herunder erstatningssager for ofre for færdselsuheld og forbrydelser er et andet af Loa Nedergaard Olsens specialer og Loa møder ligesom kontorets øvrige jurister ofte i retten.

Loa Nedergaard Olsen er ligeledes antaget som Skifterettens medhjælper i gældssaneringssager af Retten i Herning.

Endvidere beskæftiger Loa Nedergaard Olsen sig med køb og salg af fast ejendom samt lejeret.

Andre aktiviteter

Loa Nedergaard Olsen har i forbindelse med sit studieforløb studeret et semester på University of Aberdeen i Skotland.

Kontakt

Loa Nedergaard Olsen

Advokat / Partner
Tlf nr. 96 60 64 44
Mobil nr. 21 22 65 19
lno@midtadvokaterne.dk

Sekretærer:

Line Lauridsen
Sekretær
Tlf nr. 96 60 35 25
lil@midtadvokaterne.dk