Loa Nedergaard Olsen

Advokat (L)
Partner

Født 1979

Uddannelse og kompetencer

 • Cand.jur. fra Århus Universitet 2006
 • Advokatbestalling 2009
 • Møderet for Landsret 2015
 • Uddannet hos AdvokatForum A/S
 • Skifterettens medhjælper i gældssaneringssager
 • Ansat hos MidtAdvokaterne A/S siden 1. januar 2010
 • Partner hos MidtAdvokaterne A/S
 • Beneficeret forsvarsadvokat ved Retten i Herning
 • Bestyrelsesmedlem i Herning Advokatforening 2015 -
 • Formand i Herning Advokatforening 2019 -
 • Kredsbestyrelsesformand i 7. kreds 2017-2023
 • Udpeget af Familieretshuset til varetagelse af sager om magtanvendelse 
 • Autoriseret bobestyrer i dødsboer ved Retten i Herning 

Sprog

Engelsk
Tysk

Fagområder

Loa Nedergaard Olsen beskæftiger sig fortrinsvis med rådgivning til private, familieret og strafferet.

Loa Nedergaard Olsen har herudover erfaring med foredragsvirksomhed omkring familieretlige forhold for såvel foreninger som pengeinstitutansatte mv.

Loa Nedergaard Olsen er ligeledes antaget som Skifterettens medhjælper i gældssaneringssager, ligesom hun er antaget bobestyrer i dødsboer ved Retten i Herning. 

Endvidere beskæftiger Loa Nedergaard Olsen sig med køb og salg af fast ejendom samt lejeret.

Andre aktiviteter

Loa Nedergaard Olsen har i forbindelse med sit studieforløb studeret et semester på University of Aberdeen i Skotland.

Kontakt

Loa Nedergaard Olsen

Advokat / Partner
Tlf nr. 96 60 64 44
Mobil nr. 21 22 65 19
lno@midtadvokaterne.dk

Sekretærer:

Line Lauridsen
Sekretær
Tlf nr. 96 60 35 25
lil@midtadvokaterne.dk