Martin Plum Juul

Advokat (H)
Partner

Født 1971

Uddannelse og kompetencer

  • Cand. jur. Århus Universitet 2000
  • Advokatbestalling 2003
  • Møderet for Landsret
 2004
  • Møderet for Højesteret 2011
  • Uddannet hos AdvokatForum A/S og partner siden 2003

  • Partner MidtAdvokaterne A/S

Sprog

Engelsk

Tysk

Fagområder

Martin Plum Juul beskæftiger sig med flere grene af de juridiske discipliner, primært med interesse for rekonstruktion, lejeret, selskabsret og insolvensret. Martin er af Skifteretten i Herning antaget som medhjælper i tvangsopløsningssager. I tilknytning til insolvensretten har Martin det overordnede ansvar for kontorets inkassoafdeling. Martin beskæftiger sig herudover også med rådgivning i forbindelse med køb og salg af fast ejendom, arveret og dødsbobehandling.

Andre aktiviteter

Martin Plum Juul har i forbindelse med sit studieforløb studeret et semester ved Karl-Franzens-Universität i Østrig.

Kontakt

Martin Plum Juul

Advokat / Partner
Tlf nr. 96 60 64 45
Mobil nr. 51 20 72 74
mpj@midtadvokaterne.dk

Sekretærer:

Tina Riis Thygesen
Sekretær
Tlf nr. 96 60 64 40
tr@midtadvokaterne.dk