Ændring af indskydergaranti for midler indestående på advokaters klientkonti.

9. juni 2015

Folketinget har med virkning fra 1/6 2015 ophævet den særlige indskydergaranti for så vidt angår midler indestående på klientkonti hos advokater. Herefter er sådanne midler i princippet alene dækket af indskydergarantien, hvis pengeinstituttet hvor advokaten har sin klientkonto bliver nødlidende, efter samme regler som andre konti i det pågældende pengeinstitut, dvs med en beløbsgrænse på 100.000 Euro.
For klientkonti gælder begrænsningen ikke pr. advokat, eller pr særskilt klientbankkonto, men pr. klient eller anden berettiget. Har den pågældende også andre indskud i samme pengeinstitut end de midler, der står på advokatens klientkonto, gælder minimumsgrænsen det samlede indskud.

 

Aktuelt

 1. MidtAdvokaterne A/S søger advokatfuldmægtig til tiltrædelse snarest

  Vi søger en dygtig advokatfuldmægtig, som har et højt fagligt niveau med et ønske om fortsat faglig udvikling.  Både nyuddannede - også fra den kom
  Læs mere…
 2. Ankede til Landsretten og beholdt sit kørekort

  Vestre Landsret har netop behandlet en anke af en dom afsagt af Retten i Randers. Sagen drejede sig om en hastighedsovertrædelse i et område med mid
  Læs mere…
 3. Advokat Loa Nedergaard Olsen autoriseret som bobestyrer

  Justitsministeriet har autoriseret advokat Loa Nedergaard Olsen til som bobestyrer at forestå behandling af dødsboer. En bobestyrer tager sig af det
  Læs mere…
 4. Ny retspraksis

  Af advokat Jakob Fastrup, MidtAdvokaterne A/S, Ikast. Frifundet for at køre for stærkt En spritny afgørelse fra Retten i Århus viser, at der i alle
  Læs mere…
 5. Nyt lovforslag vedtaget vedrørende sygedagpenge

  Folketinget har hastebehandlet et nyt lovforslag vedrørende sygedagpenge, som er blevet vedtaget i dag den 17. marts 2020. Lovforslaget omfatter både
  Læs mere…

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18