Hvem kan handle, hvis du ikke længere kan?

1. september 2017

I dag træder reglerne om fremtidsfuldmagter i kraft.
En fremtidsfuldmagt er en fuldmagt, der skal være gældende hvis opretteren pga. sygdom, svækket mental funktion eller helbred ikke længere kan varetage sine forhold inden for de områder, som er omfattet af fuldmagten.
Man kan altså i en fremtidsfuldmagt bestemme, bl.a. hvem der skal kunne disponere over ens konti, hvem der må sælge den faste ejendom m.v. og også eksempelvis hvordan en erhvervsvirksomhed skal drives videre, herunder hvem der skal stå for driften som fuldmægtig.
Fuldmagten kan omfatte såvel personlige som økonomiske forhold.
Der oprettes et særligt register hvor fuldmagterne registreres, hvorefter de skal bekræftes for en notar, altså på et dommerkontor, efter samme model som ved testamenter.
Når fuldmagten er registreret, vil der være mulighed for, hvis/når det bliver aktuelt, at bede Statsforvaltningen om at fuldmagten skal træde i kraft.
Vi lever i en tid hvor mange bliver ved med at være aktive i erhvervslivet langt op i årene, samtidig kan demens og eksempelvis trafikulykker gøre det umuligt at fortsætte, eller afvikle forretningen på en hensigtsmæssig måde. Her er fremtidsfuldmagterne en oplagt mulighed for at sikre sig udtaler advokat Loa Olsen, der hilser de nye regler velkommen og gerne er behjælpelig med at udfærdige fuldmagten.

 

Aktuelt

 1. Hvem kan handle, hvis du ikke længere kan?

  I dag træder reglerne om fremtidsfuldmagter i kraft. En fremtidsfuldmagt er en fuldmagt, der skal være gældende hvis opretteren pga. sygdom, svækket
  Læs mere…
 2. Frifundet for at sætte ild på sin egen butik

  Byretten i Holstebro netop frifundet en butiksejer i en sag om brandstiftelse. Sagen drejede sig om en brand i en tøjbutik og det var en af butikkens
  Læs mere…
 3. Frifindelse for ulovlig opbevaring af fyrværkeri.

  Også helt almindelige lovlydige borgere kan pludselig blive tiltalt af anklagemyndigheden i en straffesag. Heldigvis virker retssystemet! En folkep
  Læs mere…
 4. Går det lige lovlig stærkt for politiet?

  Målt på strækning hvor han ikke havde kørt? I en ny sag er problemstillingen den, at der angives at være foretaget en måling på en vejstrækning, hvor
  Læs mere…
 5. ...mere om kontaktbevarende samvær

  Når forældre ikke kan blive enige omkring samvær, kan den af parterne, der ønsker samvær søge om dette i Statsforvaltningen. Statsforvaltningen skal
  Læs mere…

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11