Nyt lovforslag vedtaget vedrørende sygedagpenge

17. marts 2020

Folketinget har hastebehandlet et nyt lovforslag vedrørende sygedagpenge, som er blevet vedtaget i dag den 17. marts 2020.

Lovforslaget omfatter både selvstændige erhvervsdrivende og almindelig arbejdstagere.

En selvstændig erhvervsdrivende har ved egen sygdom, efter de nye regler, ret til sygedagpenge betalt af kommunen i de første 2 uger af sygeperioden, når sygemeldingen skyldes COVID-19.

En arbejdsgiver kan få refusion fra kommunen af de første 30 dage af sin arbejdstagers sygeperiode, hvis arbejdstagerens sygdom skyldes COVID-19. Idet arbejdstageren ikke kan gå til sin læge i denne periode for at få en lægeerklæring, skal arbejdstageren i stedet underskrive en tro- og love erklæring om, at pågældende er sygemeldt på grund af COVID-19.

De nye regler træder i kraft for selvstændige erhvervsdrivende og arbejdstagere, hvis første fraværsdag på grund af COVID-19 indtraf den 27. februar 2020 eller senere.

Kontakt MidtAdvokaterne A/S på telefon 9715 2233 for rådgivning vedrørende de nye sygedagpengeregler.

Aktuelt

 1. Ankede til Landsretten og beholdt sit kørekort

  Vestre Landsret har netop behandlet en anke af en dom afsagt af Retten i Randers. Sagen drejede sig om en hastighedsovertrædelse i et område med mid
  Læs mere…
 2. Advokat Loa Nedergaard Olsen autoriseret som bobestyrer

  Justitsministeriet har autoriseret advokat Loa Nedergaard Olsen til som bobestyrer at forestå behandling af dødsboer. En bobestyrer tager sig af det
  Læs mere…
 3. Ny retspraksis

  Af advokat Jakob Fastrup, MidtAdvokaterne A/S, Ikast. Frifundet for at køre for stærkt En spritny afgørelse fra Retten i Århus viser, at der i alle
  Læs mere…
 4. Nyt lovforslag vedtaget vedrørende sygedagpenge

  Folketinget har hastebehandlet et nyt lovforslag vedrørende sygedagpenge, som er blevet vedtaget i dag den 17. marts 2020. Lovforslaget omfatter både
  Læs mere…
 5. Nødberedskab ved Retten i Herning

  Danmarks Domstole har iværksat nødberedskab efter, at Statsministeren har hjemsendt alle offentlige medarbejdere. Det betyder, at i perioden fra den
  Læs mere…

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18