Fraskilte i skattefælde

29. januar 2013

Den økonomiske krise gør det som bekendt svært at sælge fast ejendom, og dette rammer ofte særligt hårdt i bodelingssituationer, hvor huset eller lejligheden ofte SKAL sælges, da ingen af parterne ønsker eller har økonomisk mulighed for at blive boende i den tidligere fælles bolig.

Hvad gør man så, når dette ikke er muligt? Ofte vælges en løsning, hvor den ene fraskilte ægtefælle bliver boende midlertidigt indtil et salg kan finde sted. Det er sædvanligt, at den ægtefælle, der bliver boende, via bodelingen eller på anden vis kompenserer den anden ved at betale en vis husleje eller acceptere en vis skævdeling af formuen i forbindelse med bodelingen. Da alternativet jo er, at huset eller lejligheden står tom, aftales ofte en mindre leje/kompensation, der i praksis ofte fastsættes med en vis skelen til hvilke udgifter til husleje den fraflyttede part har i sin nye bolig.

Men, det er her man skal passe ekstra på, for skattevæsnet ligger på lur: En række afgørelser og senest i et nyligt offentliggjort bindende svar fastslår Skattevæsnet nemlig, at det ikke er ligegyldigt i hvilken rækkefølge tingene sker, og hvad der aftales.

Konsekvensen af afgørelsen er altså bl.a., at et fraskilt ægtepar, der har færdiggjort bodelingen, betragtes som lejer/udlejer, og konsekvensen er, at en fraskilt risikerer at blive sat i skat af en evt. forskel på det, der betales for at bo i den tidligere fælles ejendom i forhold til markedslejen.

Reglerne gør det meget vigtigt, at aftalegrundlaget og ikke mindst rækkefølgen i en bodeling overvejes grundigt, hvis man vil undgå skattemæssige overraskelser. Det må derfor anbefales at kontakte advokat eller revisor med særlig viden om disse spørgsmål, hvis man befinder sig i en bodelingssituation, hvor huset/lejligheden ikke umiddelbart kan sælges.

Af Charlotte Jørgensen. Advokat (H) Midtadvokaterne A/S

 

Aktuelt

 1. MidtAdvokaterne A/S søger advokatfuldmægtig til tiltrædelse snarest

  Vi søger en dygtig advokatfuldmægtig, som har et højt fagligt niveau med et ønske om fortsat faglig udvikling.  Både nyuddannede - også fra den kom
  Læs mere…
 2. Ankede til Landsretten og beholdt sit kørekort

  Vestre Landsret har netop behandlet en anke af en dom afsagt af Retten i Randers. Sagen drejede sig om en hastighedsovertrædelse i et område med mid
  Læs mere…
 3. Advokat Loa Nedergaard Olsen autoriseret som bobestyrer

  Justitsministeriet har autoriseret advokat Loa Nedergaard Olsen til som bobestyrer at forestå behandling af dødsboer. En bobestyrer tager sig af det
  Læs mere…
 4. Ny retspraksis

  Af advokat Jakob Fastrup, MidtAdvokaterne A/S, Ikast. Frifundet for at køre for stærkt En spritny afgørelse fra Retten i Århus viser, at der i alle
  Læs mere…
 5. Nyt lovforslag vedtaget vedrørende sygedagpenge

  Folketinget har hastebehandlet et nyt lovforslag vedrørende sygedagpenge, som er blevet vedtaget i dag den 17. marts 2020. Lovforslaget omfatter både
  Læs mere…

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18