Frifindelse for ulovlig opbevaring af fyrværkeri.

22. november 2016

Også helt almindelige lovlydige borgere kan pludselig blive tiltalt af anklagemyndigheden i en straffesag.

Heldigvis virker retssystemet!

En folkepensionist havde gennem hele sit arbejdsliv beskæftiget sig med først sprængstoffer, hos forsvar og hjemmeværn og senere med fyrværkeri.

Fyrværkeriet var gennem årene blevet solgt gennem et anpartsselskab, som den pågældende ejede, og fra butikker i forskellige midtjyske byer.

Der var i alle tilfælde blevet søgt tilladelse ved den lokale myndighed.

Herudover havde den pågældende sammen med en anden professionel fyrværker drevet virksomhed med fyrværkeri til fester o.lign.. Også dette var sket med de fornødne tilladelser.

Lageret af fyrværkeri blev opbevaret i to aflåste containere i et øde moseområde. Også denne opbevaring var der søgt tilladelse til hos den lokale myndighed, der dengang havde ansvaret for den slags.

Myndigheden havde i øvrigt anerkendt modtagelsen af ansøgningen og havde også besigtiget forholdene i mosen, men herefter var det lige som at sagsbehandlingen hos den daværende myndighed var gået lidt i stå. Så nogen egentlig skriftlig tilladelse var aldrig fremkommet.

I 2015 kom der imidlertid andre boller på suppen. Tilladelser og kontrol med overholdelse af tilladelser blev centraliseret hos en ny myndighed, der nu dækkede flere kommuner.

Den pågældende myndighed foretog herefter op til nytår 2015 et kontrolbesøg først i butikken og senere i mosen, hvor lageret befandt sig.

Resultatet blev et bødekrav på kr.170.000! Størstedelen af bødekravet vedrørte lageret i mosen.

Pensionisten oplyste i retten, at han havde haft besøg af den dengang ansvarlige tilbage i 2012, og at han flere gange havde rykket for tilladelsen. Hans forklaring gav indtryk af et godt og smidigt samarbejde med den lokale myndighed.

Den tidligere beredskabschef i kommunen, der oprindelig havde haft ansvaret, bekræftede stort set pensionistens oplysninger.

Retten valgte at frifinde pensionisten. I første række fordi et evt strafansvar burde havde været rettet mod selskabet, der var den formelle ejer af både butik og lager og i anden række fordi:
” efter oplysningerne om tiltaltes handlinger, og navnlig da han aldrig har modtaget nogen endelig stillingtagen til den ansøgning, som blev indgivet den 12. februar 2012, foreligger der ikke omstændigheder, der giver grundlag for at fravige dette udgangspunkt”

Retten valgte dog at konfiskere fyrværkeriet, men pålagde samtidig statskassen at betale alle sagsomkostninger.
Advokat Jakob Fastrup, der har ført sagen er meget tilfreds med frifindelsen, men undrer sig over at anklagemyndigheden valgte at rejse bødekrav i den størrelse i en sag hvor enhver burde kunne se at borgeren faktisk havde forsøgt at overholde reglerne og blot er blevet fanget i et nyt centraliseret bureaukrati , der nok er knap så smidigt, som det borgeren gennem årene havde været vant til.

 

Aktuelt

 1. Advokat Loa Nedergaard Olsen autoriseret som bobestyrer

  Justitsministeriet har autoriseret advokat Loa Nedergaard Olsen til som bobestyrer at forestå behandling af dødsboer. En bobestyrer tager sig af det
  Læs mere…
 2. Ny retspraksis

  Af advokat Jakob Fastrup, MidtAdvokaterne A/S, Ikast. Frifundet for at køre for stærkt En spritny afgørelse fra Retten i Århus viser, at der i alle
  Læs mere…
 3. Nyt lovforslag vedtaget vedrørende sygedagpenge

  Folketinget har hastebehandlet et nyt lovforslag vedrørende sygedagpenge, som er blevet vedtaget i dag den 17. marts 2020. Lovforslaget omfatter både
  Læs mere…
 4. Nødberedskab ved Retten i Herning

  Danmarks Domstole har iværksat nødberedskab efter, at Statsministeren har hjemsendt alle offentlige medarbejdere. Det betyder, at i perioden fra den
  Læs mere…
 5. Testamenter

  Ligesom landets øvrige retter, holder Retten i Herning lukket frem til og med den 27. marts 2020 pga. corona-virus. Det betyder også, at det i denne
  Læs mere…

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18