Går det lige lovlig stærkt for politiet?

11. november 2016

Målt på strækning hvor han ikke havde kørt?

I en ny sag er problemstillingen den, at der angives at være foretaget en måling på en vejstrækning, hvor den pågældende trafikant oplyser, at han slet ikke har kørt!

Historien er den, at trafikanten glemmer at køre fra ved en motorvejsafkørsel og derfor, så at sige vender rundt ved at køre fra motorvejen ved en motorvejsbro og derefter på vejen igen i modsat retning. Umiddelbart efter at være kørt på vejen igen bliver han imidlertid stoppet af en færdselsbetjent, der oplyser at han har en måling frem mod broen, altså en strækning hvor den pågældende efter sin forklaring slet ikke har kørt!

Med sig i bilen har den pågældende en kollega, der afgiver forklaring i retten til støtte for trafikanten og derudover var der i sagen på advokat Jakob Fastrups foranledning indhentet teleoplysninger, der ikke viste kontakt til de involverede telefoner fra sendemaster på strækningen hvor betjenten angav at have foretaget målingen.
Retten i Ålborg foretog i sagen en helt sædvanlig bevisvurdering og nåede på baggrund heraf frem til, at trafikantens skyld var ikke var bevist alene på baggrund af betjentens forklaring.

Trafikanten blev herefter fuldstændig frifundet, og statskassen blev dømt til at betale sagens omkostninger.
Min tolkning af sagen er, at det endnu engang er fastslået, at den udbredte opfattelse af, at politiet altid får ret, ikke er rigtig.

Men der skal en hel del til at rokke ved formodningen for at politiet har handlet korrekt.

Er der momenter der indicerer, eller måske ligefrem beviser, at der kan være sket en fejl, sådan at politiets arbejde måske er gået lovlig stærkt, er domstolene ikke blege til at lade tvivlen komme tiltalte til gode udtaler advokat Jakob Fastrup, der tilføjer, at vi alle sammen bør glæde os over at vi har nogle gode domstole, der nøje vurderer beviserne og på baggrund heraf ikke uden videre altid lader politiet få det sidste ord

Aktuelt

 1. Advokat Loa Nedergaard Olsen autoriseret som bobestyrer

  Justitsministeriet har autoriseret advokat Loa Nedergaard Olsen til som bobestyrer at forestå behandling af dødsboer. En bobestyrer tager sig af det
  Læs mere…
 2. Ny retspraksis

  Af advokat Jakob Fastrup, MidtAdvokaterne A/S, Ikast. Frifundet for at køre for stærkt En spritny afgørelse fra Retten i Århus viser, at der i alle
  Læs mere…
 3. Nyt lovforslag vedtaget vedrørende sygedagpenge

  Folketinget har hastebehandlet et nyt lovforslag vedrørende sygedagpenge, som er blevet vedtaget i dag den 17. marts 2020. Lovforslaget omfatter både
  Læs mere…
 4. Nødberedskab ved Retten i Herning

  Danmarks Domstole har iværksat nødberedskab efter, at Statsministeren har hjemsendt alle offentlige medarbejdere. Det betyder, at i perioden fra den
  Læs mere…
 5. Testamenter

  Ligesom landets øvrige retter, holder Retten i Herning lukket frem til og med den 27. marts 2020 pga. corona-virus. Det betyder også, at det i denne
  Læs mere…

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18