Kan man stole på straffeattesten?

21. maj 2013

En straffeattest er i mange sammenhænge et særdeles vigtigt dokument, ikke bare når man søger job. I forbindelse med straffastsættelsen i mange straffesager spilder det en væsentlig rolle om man tidligere er straffet for noget lignende.

Det burde derfor selvfølgelig være sådan at straffeattesten, der jo er en udskrift af politiets registreringer simpelthen bare er korrekt!

En nylig sag som advokat Jakob Fastrup har ført ved Retten i Kolding viser, at det desværre ikke altid er tilfældet.

I den konkrete sag var en klient tiltalt for, under et værtshusbesøg den 1. januar efter en ”våd” aften, i forbindelse med en meningsudveksling med nogle andre gæster at vælte en lampe så en rude blev knust.
Retten lagde til grund at det var med vilje, at tiltalte væltede lampen på trods af at tiltalte forklarede, at det var et uheld.

I strafudmålingen for hærværk lægges der vægt på, om der er tale om gentagelsestilfælde, eller om det er første gang.

Ifølge straffeattesten, som anklageren fremlagde i retten, var tiltalte tidligere straffet netop for hærværk og i konsekvens heraf skulle straffen nu fastsættes til ubetinget fængsel.

Tiltalte, der var godt i gang med en faglig uddannelse, var selvfølgelig meget ked af dette, der ville medføre at hans praktikplads ville ”gå tabt”.
Ved en kontrol af den tidligere dom der var henvist til i straffeattesten kunne det til alles undren konstateres straffeattesten var forkert.

Tiltalte var IKKE tidligere straffet for hærværk.

Konsekvensen blev, at anklageren frafaldt kravet om fængselsstraf, og dommeren gav herefter tiltalte en mindre bøde for hærværket.

Dette resultat betød, at tiltalte altså ikke kom i fængsel og i stedet kunne fortsætte sin uddannelse. Fejlen medførte i øvrigt, at dommeren bestemte, at Statskassen skulle betale omkostningerne til advokat.

Overskriftens spørgsmål om hvorvidt man kan stole på en straffeattest må altså besvares med et : NEJ!

Advokat Jakob Fastrup bemærker, at det i et samfund, hvor registrering af borgerne, ikke bare på stafferettens område, er mere og mere almindeligt, og hvor straffeattester bliver mere og mere brugte i ansættelsesforhold og lignende, må der krav der stilles til myndighederne så fejl elimineres fuldstændigt.

Jakob Fastrup.

 

Aktuelt

 1. Advokatsekretærelev søges

  Har du lyst til at uddanne dig til advokatsekretær, så har du nu chancen. Midtadvokaterne i Ikast søger kontorelev til tiltrædelse snarest muligt.
  Læs mere…
 2. MidtAdvokaterne A/S søger advokatfuldmægtig til tiltrædelse snarest muligt

  Vi lægger vægt på, at du har et højt fagligt niveau med et ønske om fortsat faglig udvikling, at du kan arbejde selvstændigt samtidigt med at du kan v
  Læs mere…
 3. MidtAdvokaterne A/S søger advokatsekretær til tiltrædelse snarest muligt

  Vi har travlt og søger derfor en ny kollega, som er uddannet advokatsekretær og gerne én, der har erfaring med at arbejde med ejendomshandler, dødsboe
  Læs mere…
 4. Ankede til Landsretten og beholdt sit kørekort

  Vestre Landsret har netop behandlet en anke af en dom afsagt af Retten i Randers. Sagen drejede sig om en hastighedsovertrædelse i et område med mid
  Læs mere…
 5. Advokat Loa Nedergaard Olsen autoriseret som bobestyrer

  Justitsministeriet har autoriseret advokat Loa Nedergaard Olsen til som bobestyrer at forestå behandling af dødsboer. En bobestyrer tager sig af det
  Læs mere…

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19