KOLLEKTIV HASTIGHEDSMÅLING

12. januar 2015

Færselspolitiet skærper i disse år indsatsen overfor hastighedsovertrædelser.

Dette medfører at en række nye målemetoder tages i brug af færdselspolitiets patruljer og så efterfølgende vurderes af domstolene, hvis de målte trafikanter vælger ikke at acceptere målingen.
En af de nye målemetoder, som jeg er stødt på i flere nye sager er, at man kollektivt måler flere kørertøjer, der følges ad. Målingen finder sted med stopur/triptæller f.eks TripTrac-udstyret på en sådan måde at rækken af kørertøjer i relation til målingen betragtes som eet køretøj. Målingen finder rent praktisk sted ved at stopuret sættes i gang inden den forreste motorcykel passerer et målepunkt og sluttes efter, at den sidste motorcykel har passeret det næste målepunkt. Teoretisk bliver trafikanterne herned godskrevet den tid der er mellem forreste og bagerste køretøj.
Målemetoden indebærer, efter min opfattelse, en række usikkerheder: Afstanden til den forreste køretøj vil ofte være væsentlig længere end de 100 m, som politiets interne instruks foreskriver, og det giver selvfølgelig også fejlkilder, hvis bilernes eller motorcyklernes placering i rækken ikke er den samme ved start og slut af målingen.
Retten i Roskilde og senest Østre Landsret har imidlertid, trods disse usikkerheder godkendt målemetoden. I Østre Landsrets afgørelse fra den 23/12 2014 hedder det bla: ”…finder landsretten, at målingen, der har indrømmet de tiltalte en vis ”rabat”, kan lægges til grund.” Sagen drejede sig om 5 motorcyklister.

Advokat Jakob Fastrup

Aktuelt

 1. Advokat Loa Nedergaard Olsen autoriseret som bobestyrer

  Justitsministeriet har autoriseret advokat Loa Nedergaard Olsen til som bobestyrer at forestå behandling af dødsboer. En bobestyrer tager sig af det
  Læs mere…
 2. Ny retspraksis

  Af advokat Jakob Fastrup, MidtAdvokaterne A/S, Ikast. Frifundet for at køre for stærkt En spritny afgørelse fra Retten i Århus viser, at der i alle
  Læs mere…
 3. Nyt lovforslag vedtaget vedrørende sygedagpenge

  Folketinget har hastebehandlet et nyt lovforslag vedrørende sygedagpenge, som er blevet vedtaget i dag den 17. marts 2020. Lovforslaget omfatter både
  Læs mere…
 4. Nødberedskab ved Retten i Herning

  Danmarks Domstole har iværksat nødberedskab efter, at Statsministeren har hjemsendt alle offentlige medarbejdere. Det betyder, at i perioden fra den
  Læs mere…
 5. Testamenter

  Ligesom landets øvrige retter, holder Retten i Herning lukket frem til og med den 27. marts 2020 pga. corona-virus. Det betyder også, at det i denne
  Læs mere…

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18