Landsretten underkender afgørelse om hastighedsmåling

5. oktober 2016

Landsretten underkender retten i Aalborg:
Der var rimelig tvivl om hastighedsmåling.

Vestre Landsret har netop afsagt dom om bevisvurderingen i en sag der drejede sig om en motorcyklist, der på helt sædvanlig vis var målt på en distance mellem to kilometer-pæle på motorvejen.
Betjenten, der havde foretaget målingen forklarede i begge instanser at han var helt sikker på hvilke pæle det drejede sig om. Problemet var så bare at der var det der i juridisk fagsprog kaldes ”rimelig tvivl” om hvorvidt den pæl hvor målingen blev sluttet i det hele taget stod på sin plads da målingen blev foretaget.


Ved henvendelse til vejdirektoratet blev der skabt kontakt til det entreprenørfirma, der har opgaven med vedligeholdelse af den pågældende motorvejsstrækning. Det pågældende firma kunne oplyse at der med jævne mellemrum blev foretaget fotografering af de motorvejsstrækninger de har ansvaret for og nogle måneder før målingen viste disse fotos at pælen ikke var på plads.


Advokat Fastrup, der har ført sagen i begge instanser bad herefter politiet om at tage ud på stedet på ny og dette medførte at det kunne konstateres at pælen stadig ikke var på plads.


Retten i Aalborg mente at der var ”rimelig tvivl” om hvorvidt pælen var på plads da målingen blev foretaget, men dømte alligevel ud fra en vurdering af at betjenten nok havde forvekslet pælen med den efterfølgende pæl 100 m længere fremme. Dette ville reelt medføre at motorcyklistens reelle hastighed havde været endnu større end politiet hævdede.

 

Dette blev imidlertid omstødt af en enig Landsret, der blot konstaterede at, der var en sådan tvivl i sagen at anklagemyndigheden, trods betjentens forklaring, ikke havde løftet sin bevisbyrde. Sagen viser at den meget udbredte opfattelse om at politiet altid får ret ikke er rigtig, i hvert fald ikke hvis der som i denne sag er faktuelle oplysninger der peger i en anden retning. Noget andet er så at, hvis der ikke havde været disse faktuelle oplysninger, ville retten med stor sikkerhed have lagt betjentens forklaring til grund som reelt eneste grundlag for domfældelse. Sagen viser at dette er en betænkelig bevisbedømmelse, politibetjente kan også tage fejl! udtaler advokat Jakob Fastrup.

 

Såvel motorcyklisten, som Advokat Jakob Fastrup er meget tilfredse med at sagen nu har fundet sin afslutning ved at Motorcyklisten dømmes for at have kørt med den hastighed han hele tiden har erkendt og dermed slipper for den noget større bøde han var idømt i Aalborg og samtidig som det væsentligste blev frifundet for påstanden om en betinget førerretsfrakendelse.

Aktuelt

 1. Advokat Loa Nedergaard Olsen autoriseret som bobestyrer

  Justitsministeriet har autoriseret advokat Loa Nedergaard Olsen til som bobestyrer at forestå behandling af dødsboer. En bobestyrer tager sig af det
  Læs mere…
 2. Ny retspraksis

  Af advokat Jakob Fastrup, MidtAdvokaterne A/S, Ikast. Frifundet for at køre for stærkt En spritny afgørelse fra Retten i Århus viser, at der i alle
  Læs mere…
 3. Nyt lovforslag vedtaget vedrørende sygedagpenge

  Folketinget har hastebehandlet et nyt lovforslag vedrørende sygedagpenge, som er blevet vedtaget i dag den 17. marts 2020. Lovforslaget omfatter både
  Læs mere…
 4. Nødberedskab ved Retten i Herning

  Danmarks Domstole har iværksat nødberedskab efter, at Statsministeren har hjemsendt alle offentlige medarbejdere. Det betyder, at i perioden fra den
  Læs mere…
 5. Testamenter

  Ligesom landets øvrige retter, holder Retten i Herning lukket frem til og med den 27. marts 2020 pga. corona-virus. Det betyder også, at det i denne
  Læs mere…

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18