Martin Plum Juul udpeget til Gældsstyrelsens panel

30. april 2019

Martin Plum Juul er optaget i Gældsstyrelsens panel af konkursspecialister, der skal varetage den offentlige gældsinddrivelse som kurator i konkursboer, hvor det offentlige er kreditor.

Inddrivelse af gæld til det offentlige er et samfundsproblem, der ifølge medierne alvorligt truer grundlaget for vores velfærdssamfund. En række tiltag er i de seneste måneder gennemført for at komme problemet med den ineffektive gældsinddrivelse til livs.

Et af disse tiltag er etablering af et landsdækkende panel af specialistadvokater, der i samarbejde med Gældsstyrelsen kan påtage sig at være kurator i konkursboer med gæld til det offentlige.

Advokat Martin Plum Juul er netop blevet optaget i dette panel.

Martin Plum Juul er glad for hvervet og glæder sig over, at Gældsstyrelsen har valgt at udpege advokater med lokalkendskab til panelet. ”Jeg tror at gældsinddrivelsen bliver mere effektiv på denne måde” udtaler Martin Plum Juul.