Naboret - Højhuse - Hvem kan man rejse kravet imod?

9. september 2016

 

-hvis der opføres et højhus på nabogrunden, hvem kan man så rejse et erstatningskrav imod?
Den konkrete sag drejer sig om et højhus der opføres umiddelbart op til et parcelhusområde i Gladsaxe. Entreprenøren, der opfører højhuset overdrager under buggeriet, det ufærdige hus til trediemand og spørgsmålet er så om det er denne trediemand, der har købt højhuset eller den påståede skadeforvoldende part, altså entreprenøren kravet skal rejses imod. Naboerne vælger at rejse kravet mod entreprenøren, der på sin side påstår frifindelse allerede fordi han mener at kravet burde have været rejst mod trediemand som er den nuværende ejer af højhuset.
Retten i Glostrup var enig med grundejerne i at kravet kunne rejses mod entreprenøren og afviste derfor at frifinde entreprenøren allerede af denne grund. Med tilladelse fra procesbevillingsnævnet blev denne afgørelse herefter indbragt for Østre Landsret, der ved afgørelse af 5/9 2016 har stadfæstet byrettens afgørelse.
Advokat Jakob Fastrup,Midtadvokaterne, der fører sagen for grundejerne er meget tilfreds med landsrettens klare afgørelse og oplyser i øvrigt at sagen ar principiel idet der ikke tidligere, bortset fra når det drejer sig om gener fra vindmøller, hvor spørgsmålet er særskilt lovreguleret, er truffet afgørelse af en landsret om netop dette spørgsmål.

 

Aktuelt

 1. Advokat Loa Nedergaard Olsen autoriseret som bobestyrer

  Justitsministeriet har autoriseret advokat Loa Nedergaard Olsen til som bobestyrer at forestå behandling af dødsboer. En bobestyrer tager sig af det
  Læs mere…
 2. Ny retspraksis

  Af advokat Jakob Fastrup, MidtAdvokaterne A/S, Ikast. Frifundet for at køre for stærkt En spritny afgørelse fra Retten i Århus viser, at der i alle
  Læs mere…
 3. Nyt lovforslag vedtaget vedrørende sygedagpenge

  Folketinget har hastebehandlet et nyt lovforslag vedrørende sygedagpenge, som er blevet vedtaget i dag den 17. marts 2020. Lovforslaget omfatter både
  Læs mere…
 4. Nødberedskab ved Retten i Herning

  Danmarks Domstole har iværksat nødberedskab efter, at Statsministeren har hjemsendt alle offentlige medarbejdere. Det betyder, at i perioden fra den
  Læs mere…
 5. Testamenter

  Ligesom landets øvrige retter, holder Retten i Herning lukket frem til og med den 27. marts 2020 pga. corona-virus. Det betyder også, at det i denne
  Læs mere…

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18