Ny forældreansvarslov d. 1. oktober 2012

11. juni 2012

Der er d. 8. juni 2012 vedtaget et lovforslag, der indeholder en omfattende evaluering af forældreansvarsloven, som Ankestyrelsen (tidligere Familiestyrelsen) har foretaget. Desuden er forslaget en udmøntning af en politisk aftale om ændring af forældreansvarsloven, som Folketinget vedtog den 8. februar 2011.

Lovforslaget indeholder bl.a. følgende nye elementer:

 • Kriterierne for at ophæve fælles forældremyndighed ændres
 • Statsforvaltningerne får mulighed for at afvise anmodning om ændring af forældremyndighed eller bopæl
 • Reglerne om transport forenkles
 • Betingelserne for at fastsætte samvær med andre end barnets forældre lempes
 • Samværssager vil fremover kun kunne behandles i statsforvaltningerne
 • Alle børnesamtaler i en forældreansvarssag skal afholdes af en børnesagkyndig
 • Forældrene skal forud for børnesamtalen orienteres om børnesamtalens karakter og betydning

Lovforslaget blev enstemmigt vedtaget den 8. juni 2012 og træder i kraft den 1. oktober 2012.

 

Aktuelt

 1. Advokat Loa Nedergaard Olsen autoriseret som bobestyrer

  Justitsministeriet har autoriseret advokat Loa Nedergaard Olsen til som bobestyrer at forestå behandling af dødsboer. En bobestyrer tager sig af det
  Læs mere…
 2. Ny retspraksis

  Af advokat Jakob Fastrup, MidtAdvokaterne A/S, Ikast. Frifundet for at køre for stærkt En spritny afgørelse fra Retten i Århus viser, at der i alle
  Læs mere…
 3. Nyt lovforslag vedtaget vedrørende sygedagpenge

  Folketinget har hastebehandlet et nyt lovforslag vedrørende sygedagpenge, som er blevet vedtaget i dag den 17. marts 2020. Lovforslaget omfatter både
  Læs mere…
 4. Nødberedskab ved Retten i Herning

  Danmarks Domstole har iværksat nødberedskab efter, at Statsministeren har hjemsendt alle offentlige medarbejdere. Det betyder, at i perioden fra den
  Læs mere…
 5. Testamenter

  Ligesom landets øvrige retter, holder Retten i Herning lukket frem til og med den 27. marts 2020 pga. corona-virus. Det betyder også, at det i denne
  Læs mere…

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18