Pas på børnenes hævekort!

9. april 2013

Pengeinstitutankenævnet har netop afgjort en sag vedrørende en mindreårigs brug af et såkaldt Master Debit Young hævekort. Det er en type hævekort som stort set alle banker tilbyder under forskellige navne og hvor princippet er at kortet ikke kan trækkes over. Der kan kun hæves det beløb, der står på kontoen.
I den konkrete sag var det oplyst at den involverede bank havde nedlagt kassebetjeningen i den filial hvor den unge mand og hans forældre var kunder og at man derfor havde rådet forældrene til at der skulle udstedes et sådant kort, som gjorde det muligt at hæve på, men ikke overtrække kontoen.
Det var samtidigt oplyst at forældrene opbevarede kortet for junior så alle hævninger blev aftalt med forældrene inden de fandt sted.
Imidlertid havde junior haft lyst til lidt fornyelse i sin musiksamling og havde taget kortet uden forældrenes viden og brugt det til køb og download på nettet.
Forældrene havde indbragt sagen for ankenævnet med påstand om at banken skulle tilbagebetale beløbet.
Ankenævnet vurderede imidlertid at pengene ikke skulle tilbagebetales og udtalte blandt andet ”at klageren må antages at have været klar over, at betalingskortet blandt andet kunne anvendes til at foretage betalinger over nettet”
Moralen er: pas på hævekortet til mindreårige, hvis den mindreårige selv(mis-) bruger det er der ikke noget at gøre overfor banken!

 

Aktuelt

 1. MidtAdvokaterne A/S søger advokatfuldmægtig til tiltrædelse snarest

  Vi søger en dygtig advokatfuldmægtig, som har et højt fagligt niveau med et ønske om fortsat faglig udvikling.  Både nyuddannede - også fra den kom
  Læs mere…
 2. Ankede til Landsretten og beholdt sit kørekort

  Vestre Landsret har netop behandlet en anke af en dom afsagt af Retten i Randers. Sagen drejede sig om en hastighedsovertrædelse i et område med mid
  Læs mere…
 3. Advokat Loa Nedergaard Olsen autoriseret som bobestyrer

  Justitsministeriet har autoriseret advokat Loa Nedergaard Olsen til som bobestyrer at forestå behandling af dødsboer. En bobestyrer tager sig af det
  Læs mere…
 4. Ny retspraksis

  Af advokat Jakob Fastrup, MidtAdvokaterne A/S, Ikast. Frifundet for at køre for stærkt En spritny afgørelse fra Retten i Århus viser, at der i alle
  Læs mere…
 5. Nyt lovforslag vedtaget vedrørende sygedagpenge

  Folketinget har hastebehandlet et nyt lovforslag vedrørende sygedagpenge, som er blevet vedtaget i dag den 17. marts 2020. Lovforslaget omfatter både
  Læs mere…

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18