Pas på køb af køretøjer i udlandet

2. juli 2019

Der verserer for tiden en række sager, der vedrører danskere der i udlandet har købt køretøjer med henblik på import og afgiftsberigtigelse her i landet.

Pas på troværdige typer!
Typisk findes køretøjet på nettet, sælger kontaktes og vil altid kunne forevise noget, der for en ukyndig ligner en registreringsattest. Sælger fremstår altid troværdig og fremkommer ofte med oplysninger der tyder på, at han har de mest reelle hensigter.

Der betales herefter, kontant eller ved overførsel, en aftalt købesum og køretøjet udleveres af sælgeren. Typisk, i forbindelse med registrering af køretøjet i Danmark, viser det sig så, at køretøjet var stjålet og politiet møder op hos køber og beslaglægger køretøjet.

 

Advokat Jakob Fastrup har ført flere sager om svindel med køb af køretøjer i udlandet

Indbring beslaglæggelsen for Retten
Det er vigtigt, at der protesteres mod denne beslaglæggelse, der herefter af politiet vil blive indbragt for retten. Stadfæster retten beslaglæggelsen, vil der herefter blive efterforsket nærmere omkring ejerforholdet, og sagen vil kunne prøves for retten på ny inden udlevering til rette ejer i udlandet.

God tro ligegyldig
Det er værd at bemærke, at det er ligegyldigt for sagen om udlevering af køretøjet, om man er i god tro. Er køretøjet stjålet bliver det tilbageleveret til ejeren.

Der findes eksempler på en mere avanceret form for svindel, hvor ejeren, evt. via en stråmand, sælger køretøjet og derefter melder det stjålet, så det er selvfølgelig vigtigt, at tingene undersøges grundigt, inden der sker tilbagelevering.

Køb efterfølgende af rigtig ejer
I et par konkrete sager er det derudover lykkedes at begrænse skaden ved at købe køretøjet ”en gang til” af rette ejer, ofte et forsikringsselskab, der har måtte betale erstatning til ejeren.

Er du blevet snydt ved køb at et køretøj - kontakt snarest en advokat - er det korte råd, som Jakob Fastrup, der har ført flere sager om svindel med køretøjer, giver. Men det allerbedste råd er nok at lade være at købe køretøjer af privatpersoner i udlandet - kort og godt! slutter Advokat Fastrup.

 

 

Aktuelt

 1. MidtAdvokaterne A/S søger advokatfuldmægtig til tiltrædelse snarest

  Vi søger en dygtig advokatfuldmægtig, som har et højt fagligt niveau med et ønske om fortsat faglig udvikling.  Både nyuddannede - også fra den kom
  Læs mere…
 2. Ankede til Landsretten og beholdt sit kørekort

  Vestre Landsret har netop behandlet en anke af en dom afsagt af Retten i Randers. Sagen drejede sig om en hastighedsovertrædelse i et område med mid
  Læs mere…
 3. Advokat Loa Nedergaard Olsen autoriseret som bobestyrer

  Justitsministeriet har autoriseret advokat Loa Nedergaard Olsen til som bobestyrer at forestå behandling af dødsboer. En bobestyrer tager sig af det
  Læs mere…
 4. Ny retspraksis

  Af advokat Jakob Fastrup, MidtAdvokaterne A/S, Ikast. Frifundet for at køre for stærkt En spritny afgørelse fra Retten i Århus viser, at der i alle
  Læs mere…
 5. Nyt lovforslag vedtaget vedrørende sygedagpenge

  Folketinget har hastebehandlet et nyt lovforslag vedrørende sygedagpenge, som er blevet vedtaget i dag den 17. marts 2020. Lovforslaget omfatter både
  Læs mere…

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18