Pas på med transport af varer hjem fra udlandet.

30. november 2015

Der er inden for gældende beløbsgrænser mulighed for at indkøbe og hjemtransportere varer syd for grænsen, hvad mængden af trailere på vej op af den jyske-motorvej hver eneste dag er et bevis for.
Men pas på! Det er ikke lovligt at tage varer med til andre og i værste fald kan det medføre at transporten anses som omfattet af Godskørselsloven som en international godstransport for fremmed regning, hvilket som udgangspunkt vil medføre et bødekrav på kr. 40.000. Hvortil kan komme bødekrav for overtrædelse af anden lovgivning.
I en konkret sag som Jakob Fastrup har ført ved Retten i Horsens var situationen den at en Rumæner, der boede i Norge var tiltalt for at have taget nogle havemøbler med til den dansk ven som en ren vennetjeneste. Politiets såkaldte Tungtvognscenter havde stoppet bilen, der trak en trailer med havemøblerne på og havde beslaglagt bilen og rejst et bødekrav på kr. 40.000 for overtrædelse af godstransportloven.
Retten i Horsens valgte dog i denne konkrete situation at frifinde Rumæneren og selv om det ikke direkte siges i dommen er det advokat Fastrups opfattelse, at det afgørende har været at der var tale om en ren vennetjeneste og ikke en erhvervsmæssig transport.
Da der er tale om EU-lovgivning vil det samme problem kunne opstå, hvis der transporteres varer fra Danmark- så pas på med at tage varer med over grænsen for andre.

 

Aktuelt

 1. Advokat Loa Nedergaard Olsen autoriseret som bobestyrer

  Justitsministeriet har autoriseret advokat Loa Nedergaard Olsen til som bobestyrer at forestå behandling af dødsboer. En bobestyrer tager sig af det
  Læs mere…
 2. Ny retspraksis

  Af advokat Jakob Fastrup, MidtAdvokaterne A/S, Ikast. Frifundet for at køre for stærkt En spritny afgørelse fra Retten i Århus viser, at der i alle
  Læs mere…
 3. Nyt lovforslag vedtaget vedrørende sygedagpenge

  Folketinget har hastebehandlet et nyt lovforslag vedrørende sygedagpenge, som er blevet vedtaget i dag den 17. marts 2020. Lovforslaget omfatter både
  Læs mere…
 4. Nødberedskab ved Retten i Herning

  Danmarks Domstole har iværksat nødberedskab efter, at Statsministeren har hjemsendt alle offentlige medarbejdere. Det betyder, at i perioden fra den
  Læs mere…
 5. Testamenter

  Ligesom landets øvrige retter, holder Retten i Herning lukket frem til og med den 27. marts 2020 pga. corona-virus. Det betyder også, at det i denne
  Læs mere…

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18