Skærpede krav til politiets hastighedsmålinger med efterkørende køretøjs speedometer.

26. februar 2013

Sikre målemetoder.

Hastighedsmåling foregår i dag i langt de fleste tilfælde enten med laser-udstyr betjent fra vejsiden eller med triptæller/stopur i form af eksempelvis Policepilot betjent fra en efterkørende bil eller motorcykel og ofte suppleret med videooptagelse. Disse målemetoder er så præcise at hvis udstyret er kalibreret efter forskrifterne og der i øvrigt ikke er tvivl om betjeningen er det meget svært at anfægte disse målinger i retten. En undtagelse for begge målemetoder er dog de ikke helt få sager hvor der er tvivl om hvorvidt det køretøj der måles på er identisk med det der bliver stoppet.

 

Usikre målemetoder:
Udover de nævnte sikre målemetoder anvender politiet af og til en anden målemetode, der indebærer langt større usikker: Det drejer sig om måling fra et efterkørende politikøretøj, der holder konstant afstand til det køretøj, der ”måles” på og så aflæser eget speedometer. Efter politiets vejledninger skal denne metode kun undtagelsesvis benyttes da usikkerheden som nævnt er langt større og bla. afhænger af forskellige forhold af teknisk art og ikke mindst den distance politiet har kørt efter køretøjet samt afstanden mellem de to køretøjer.

 

Landsretten sætter tingene på plads:
I den konkrete sag som netop her den 6/2 er afgjort i Landsretten i Viborg, var situationen den at en motorcyklist havde kørt gennem tunnelen i Ålborg med en hastighed som, han selv var helt sikker på ikke oversteg 135 km/t. Der var 90 km/t hastighedsbegrænsning, så det var også for stærk, men ikke nok til en betinget frakendelse. Politiet mente derimod at hastigheden havde været væsentlig højere idet man oplyste at havde kørt efter motorcyklen med en speedometer visning på 190 km/t og konstant afstand. Distancen mellem køretøjerne anslog man til 350-400m. Politibilen speedometer var efterfølgende blevet kontrolleret og efter at usikkerheden var fratrukket var hastigheden efter Retten i Ålborgs afgørelse stadig så høj at motorcyklisten fik en betinget frakendelse.
Landsretten satte imidlertid tingene på blads og udtaler i dommen bla:”Kravene til en hastighedsmåling foretaget ved brug af en efterkørende bils hastighedsmåler er strenge. Landsretten finder ikke, at der som følge af den store afstand mellem tiltaltes motorcykel og patruljevognen alene ved de to politifolks vidneforklaring er ført tilstrækkeligt sikkert bevis for at afstanden mellem tiltaltes motorcykel og patruljevognen over en strækning på mindst 500 m overhovedet ikke har ændret sig, og at patruljevognens hastighedsmåler havde konstant visning over hele denne strækning” og videre:”Tiltalte frifindes som følge heraf for påstanden om betinget frakendelse af førerretten.”
Advokat Jakob Fastrup, der har ført sagen i begge instanser er godt tilfreds med både resultatet og med Landsrettens meget klare præmisser.

 

Aktuelt

 1. MidtAdvokaterne A/S søger advokatfuldmægtig til tiltrædelse snarest

  Vi søger en dygtig advokatfuldmægtig, som har et højt fagligt niveau med et ønske om fortsat faglig udvikling.  Både nyuddannede - også fra den kom
  Læs mere…
 2. Ankede til Landsretten og beholdt sit kørekort

  Vestre Landsret har netop behandlet en anke af en dom afsagt af Retten i Randers. Sagen drejede sig om en hastighedsovertrædelse i et område med mid
  Læs mere…
 3. Advokat Loa Nedergaard Olsen autoriseret som bobestyrer

  Justitsministeriet har autoriseret advokat Loa Nedergaard Olsen til som bobestyrer at forestå behandling af dødsboer. En bobestyrer tager sig af det
  Læs mere…
 4. Ny retspraksis

  Af advokat Jakob Fastrup, MidtAdvokaterne A/S, Ikast. Frifundet for at køre for stærkt En spritny afgørelse fra Retten i Århus viser, at der i alle
  Læs mere…
 5. Nyt lovforslag vedtaget vedrørende sygedagpenge

  Folketinget har hastebehandlet et nyt lovforslag vedrørende sygedagpenge, som er blevet vedtaget i dag den 17. marts 2020. Lovforslaget omfatter både
  Læs mere…

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18