Testamenter

16. marts 2020

Ligesom landets øvrige retter, holder Retten i Herning lukket frem til og med den 27. marts 2020 pga. corona-virus.

Det betyder også, at det i denne periode ikke er muligt at oprette testamenter for Notaren.

I den forbindelse er det vigtigt at gøre opmærksom på, at man fortsat kan oprette et gyldigt testamente, og at dette blot i stedet skal ske for vidner - Et såkaldt vidnetestamente.

Et vidnetestamente udtrykker testators sidste vilje, og er indholdsmæssigt ikke forskelligt fra et notartestamente. Testamentet adskiller sig alene ved, at et vidnetestamente, for at blive gyldigt, skal oprettes i overværelse af vidner. Det vil sige, at man som testator skriver sit testamente under i overværelse af to testamentsvidner. De to testamentsvidner skriver herefter under på, at de har overværet testators underskrift af testamentet, og at den pågældende testator er ved sine fulde fem og dermed i stand til at oprette et testamente. De to testamentsvidner skal være myndige og ikke have personlige interesser i testamentes oprettelse. Derudover skal de være tilstede efter testators ønske og være bekendt med, at de fungerer som testamentsvidner.

Hvis betingelsen, om at testamentet skal være oprettet overfor vidner, ikke er opfyldt, er testamentet ikke gyldigt. Man skal derfor være meget påpasselig i forbindelse med oprettelse af et vidnetestamente, og vi anbefaler altid, at man kontakter sin advokat for bistand i forbindelse med oprettelse heraf. 

Vi er hos MidtAdvokaterne A/S gerne behjælpelig med oprettelse af vidnetestamenter, ligesom man er velkommen til at kontakte kontoret, såfremt man måtte have spørgsmål hertil.