Undgik betinget frakendelse af førerretten - vigepligt.

7. februar 2018

I en netop afsagt dom fra Vestre Landsret har Landsretten ændret afgørelsen fra retten i Viborg således at Vestre Landsret i modsætning til det resultat som byretten var nået frem til ikke fandt at tiltalte havde tilsidesat væsentlige hensyn til færdselssikkerheden og derfor slap for en betinget frakendelse.

Sagens omstændigheder var at tiltalte, der arbejdede på et autoværksted, med bygninger på begge sider af en vej, skulle flytte en bil fra den ene side af vejen til den anden. Det var den pågældende dag glat og der var på vejen, som bilen skulle flyttes henover en lille bakke ca. 50 m fra overkørslen.

Tiltalte kørte, efter at have renset bilens ruder for sne, langsomt frem til vejkanten, holdt stille, kikke sig grundigt for til begge sider og kørte derefter ganske langsomt frem.

Da tiltalte var kommet ud på vejen opdagede han en anden bil, der kom til syne hen over bakketoppen. Pga. det glatte føre kunne ingen af parterne undgå sammenstødet, hvor der heldigvis kun skete materiel skade.

Vigepligtsforseelsen gav en mindre bøde, men landsretten fandt det ikke bevist at tiltalte havde kørt på en sådan måde, at der var grundlag for en betinget frakendelse af førerretten. Samtidig bestemte Landsretten at sagens omkostninger for begge retter skulle bæres af statskassen.

Jakob Fastrup, der har ført sagen i begge instanser er meget tilfreds med Landsrettens afgørelse. Sagen viser at det godt kan betale sig at anke hvis man har en god sag udtaler Fastrup.

V.L.S-2280-17

Aktuelt

 1. MidtAdvokaterne A/S søger advokatfuldmægtig til tiltrædelse snarest

  Vi søger en dygtig advokatfuldmægtig, som har et højt fagligt niveau med et ønske om fortsat faglig udvikling.  Både nyuddannede - også fra den kom
  Læs mere…
 2. Ankede til Landsretten og beholdt sit kørekort

  Vestre Landsret har netop behandlet en anke af en dom afsagt af Retten i Randers. Sagen drejede sig om en hastighedsovertrædelse i et område med mid
  Læs mere…
 3. Advokat Loa Nedergaard Olsen autoriseret som bobestyrer

  Justitsministeriet har autoriseret advokat Loa Nedergaard Olsen til som bobestyrer at forestå behandling af dødsboer. En bobestyrer tager sig af det
  Læs mere…
 4. Ny retspraksis

  Af advokat Jakob Fastrup, MidtAdvokaterne A/S, Ikast. Frifundet for at køre for stærkt En spritny afgørelse fra Retten i Århus viser, at der i alle
  Læs mere…
 5. Nyt lovforslag vedtaget vedrørende sygedagpenge

  Folketinget har hastebehandlet et nyt lovforslag vedrørende sygedagpenge, som er blevet vedtaget i dag den 17. marts 2020. Lovforslaget omfatter både
  Læs mere…

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18