Videoretsmøder kan være et retssikkerhedsmæssigt problem

28. september 2017

Anklagemyndigheden underkendt af landsretten
Varetægtsfængsling skal i Danmark besluttes inden 24 timer efter at der er sket anholdelse. Beslutningen tages af retten hvor dommeren, anklageren, forsvareren er fysisk tilstede under retsmødet sammen med sigtede. I visse tilfælde, f.eks hvis sigtede er mindreårig eller alvorlig syg kan dommeren vælge et alternativ til fængsling i en almindelig arrest, f.eks en lukket ungdomsinstitution eller en lukket psykiatrisk afdeling på et sygehus. Besluttes det at fængsle sigtede kan dette, uanset om fængslingen sker i en arrest eller på anden vis for en periode på højst 4 uger. Herefter skal sigtede på ny stilles for en dommer, der tager stilling til om sigtede fortsat skal fængsles eller løslades. Dommeren tager samtidigt stilling til hvordan fængslingen skal ske, altså eksempelvis om det er i en arrest eller på en lukket afdeling.
Spareøvelse
Efter at der, for at spare resurser, er indført mulighed for at forlængelsen sker på et videoretsmøde anvendes denne mulighed hyppigt i sager om forlængelse af varetægtsfængsling. Sigtede er under disse retsmøder anbragt i et videorum, eksempelvis et kælderlokale under arresten, eventuelt sammen med sin forsvarer, mens dommer og anklager sidder andet sted. Kommunikationen foregår så via en videoforbindelse, der i praksis nogen gange, men langtfra altid er velfungerende.
Et af de problemer der kan opstå ved denne fremgangsmåde er at dommeren ikke fysisk er tilstede sammen med tiltalte og altså f.eks ikke har de samme muligheder for at vurdere sigtedes psykiske tilstand som hvis alle aktører sad i overfor hinanden i en retssal.
Aktuel sag
Problemstillingen har netop været aktuel ved retten i Herning i en sag hvor der forelå oplysninger der sandsynliggjorde at sigtede havde alvorlige psykiske problemer. I denne sag anmodede Advokat Jakob Fastrup om at retsmødet, ikke som ønsket af anklageren, skete via video, men ved et fysisk retsmøde. Dommeren fulgte advokat Fastrups ønske, men denne beslutning blev af anklageren kæret(anket) til Landsretten.
Landsretten besluttede i den nyligt afgjorte sag at følge byretsdommeren og Advokat Fastrup. Retsmødet blev således afholdt som et fysisk møde, trods anklagerens protester.
Advokat Fastrup er meget tilfreds med afgørelsen, der ifølge advokaten viser at domstolene, såvel byret som landsret, vægter retssikkerheden over sparehensyn.

Aktuelt

 1. Advokat Loa Nedergaard Olsen autoriseret som bobestyrer

  Justitsministeriet har autoriseret advokat Loa Nedergaard Olsen til som bobestyrer at forestå behandling af dødsboer. En bobestyrer tager sig af det
  Læs mere…
 2. Ny retspraksis

  Af advokat Jakob Fastrup, MidtAdvokaterne A/S, Ikast. Frifundet for at køre for stærkt En spritny afgørelse fra Retten i Århus viser, at der i alle
  Læs mere…
 3. Nyt lovforslag vedtaget vedrørende sygedagpenge

  Folketinget har hastebehandlet et nyt lovforslag vedrørende sygedagpenge, som er blevet vedtaget i dag den 17. marts 2020. Lovforslaget omfatter både
  Læs mere…
 4. Nødberedskab ved Retten i Herning

  Danmarks Domstole har iværksat nødberedskab efter, at Statsministeren har hjemsendt alle offentlige medarbejdere. Det betyder, at i perioden fra den
  Læs mere…
 5. Testamenter

  Ligesom landets øvrige retter, holder Retten i Herning lukket frem til og med den 27. marts 2020 pga. corona-virus. Det betyder også, at det i denne
  Læs mere…

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18