Du må gerne optage politiet på din mobil.

7. februar 2015

Som mange nok har bemærket i medierne, har der både her i landet og i udlandet været en række sager, hvor politiets adfærd har været til debat på grundlag af diverse video-og lydoptagelser typisk optaget af tilskuere med deres mobiltelefoner.
Men må man optage politiets arbejde? Svaret er næsten undtagelsesfrit et klart ja!
I en konkret sag, hvor en borger efterfølgende mente sig udsat for trusler om vold og i øvrigt hårdhændet behandling fra politiet, havde hans kæreste forsøgt at lydoptage episoden. De involverede politifolk søgte imidlertid at forhindre,  at episoden blev optaget, hvilket delvis lykkedes. Efterfølgende oplyste de pågældende politifolk, at hensigten hermed var at undgå at sagen ”eskalerede”.
Da den omhandlede borger og hans kæreste opfattede situationen sådan, at den reelle årsag til at optagelsen blev forhindret kunne være et ønske om, at de blev forhindret i efterfølgende at dokumentere begivenhederne, valgte de at bede advokat Jakob Fastrup om at indgive en klage til den såkaldte Uafhængige politiklagemyndighed over politiets ageren.
Sagen har efterfølgende været behandlet af først den ”Uafhængige Politiklagemyndighed” derefter af politiet selv, herpå af Statsadvokaten og endelig nu af Rigsadvokaten. Resultatet, efter at klagen er blevet afvist af de underordnede klageinstanser, er at Rigsadvokaten nu ved afgørelse af 9. Januar 2015 har sat tingene på plads: Rigsadvokaten afviser politiets begrundelse og udtaler, at det findes kritisabelt at politiet forsøgte at forhindre billed-og lydoptagelse af den igangværende politiforretning og forsøgte at fratage kæresten hendes telefon.
Advokat Jakob Fastrup er meget tilfreds med afgørelsen og lægger vægt på at det hermed er fastslået at det i almindelighed er tilladt at video eller lydoptage politiforretninger, hvorved der i alles interesse kan opnås sikkerhed for hvad der reelt skete. Overvågning og videooptagelser anvendes i mange situationer i dagens Danmark, hvilket er noget vi alle, også politiet, må leve med slutter advokat Jakob Fastrup.

 

Aktuelt

 1. Pressemeddelelse - nyt om navne

  MidtAdvokaterne A/S i Ikast har netop ansat cand. jur. Anne Lægaard Bindslev som ny jurist. Anne Lægaard Bindslev, der blev uddannet som cand. jur. fr
  Læs mere…
 2. Fremtidsfuldmagter

  Muligheden for selv at bestemme hvad der skal ske hvis man bliver ude af stand til selv at tage vare på sine forhold eksempelvis ved demenssygdom elle
  Læs mere…
 3. Ændring i ejerkredsen hos Midtadvokaterne

  Midtadvokaterne A/S, der driver advokatvirksomhed fra kontoret på Sieferts Plads 5 i Ikast siger pr. årsskiftet farvel til advokat Charlotte Krarup. C
  Læs mere…
 4. Frifundet for hærværk hos ex-kæreste

  Den frifundne var kommet tilstede hos ex-kæresten efter aftale for at hente nogle møbler der tilhørte ham. Hos ex-kæresten kom det til en konfrontatio
  Læs mere…
 5. Frifindelse i Hillerød

  Tålt ophold betyder at den pågældende trods en udvisning ikke kan hjemsendes til sit hjemland fordi myndighederne vurderer at han i sit hjemland vil b
  Læs mere…

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14