Du må gerne optage politiet på din mobil.

7. februar 2015

Som mange nok har bemærket i medierne, har der både her i landet og i udlandet været en række sager, hvor politiets adfærd har været til debat på grundlag af diverse video-og lydoptagelser typisk optaget af tilskuere med deres mobiltelefoner.
Men må man optage politiets arbejde? Svaret er næsten undtagelsesfrit et klart ja!
I en konkret sag, hvor en borger efterfølgende mente sig udsat for trusler om vold og i øvrigt hårdhændet behandling fra politiet, havde hans kæreste forsøgt at lydoptage episoden. De involverede politifolk søgte imidlertid at forhindre,  at episoden blev optaget, hvilket delvis lykkedes. Efterfølgende oplyste de pågældende politifolk, at hensigten hermed var at undgå at sagen ”eskalerede”.
Da den omhandlede borger og hans kæreste opfattede situationen sådan, at den reelle årsag til at optagelsen blev forhindret kunne være et ønske om, at de blev forhindret i efterfølgende at dokumentere begivenhederne, valgte de at bede advokat Jakob Fastrup om at indgive en klage til den såkaldte Uafhængige politiklagemyndighed over politiets ageren.
Sagen har efterfølgende været behandlet af først den ”Uafhængige Politiklagemyndighed” derefter af politiet selv, herpå af Statsadvokaten og endelig nu af Rigsadvokaten. Resultatet, efter at klagen er blevet afvist af de underordnede klageinstanser, er at Rigsadvokaten nu ved afgørelse af 9. Januar 2015 har sat tingene på plads: Rigsadvokaten afviser politiets begrundelse og udtaler, at det findes kritisabelt at politiet forsøgte at forhindre billed-og lydoptagelse af den igangværende politiforretning og forsøgte at fratage kæresten hendes telefon.
Advokat Jakob Fastrup er meget tilfreds med afgørelsen og lægger vægt på at det hermed er fastslået at det i almindelighed er tilladt at video eller lydoptage politiforretninger, hvorved der i alles interesse kan opnås sikkerhed for hvad der reelt skete. Overvågning og videooptagelser anvendes i mange situationer i dagens Danmark, hvilket er noget vi alle, også politiet, må leve med slutter advokat Jakob Fastrup.

 

Aktuelt

 1. Konkurskarantæne

  Konkurskarantæne kan pålægges hvis den pågældende på grund af groft uforsvarlig forretningsførelse har vist sig uegnet til at deltage i ledelsen af en
  Læs mere…
 2. Ubudne gæster

  I henhold til Grundlovens § 72 er boligen ukrænkelig. Dette medfører at udgangspunktet er, at der skal foreligge en dommerkendelse, inden politiet ran
  Læs mere…
 3. GRATIS RETSHJÆLP

  Du kan nu få gratis rådgivning hos MidtAdvokaterne A/S. Vi åbner op for gratis retshjælp hver torsdag fra kl. 15.00 -16.00. Retshjælpen er for alle,
  Læs mere…
 4. Testamente, ægtepagt og fremtidsfuldmagt

  Advokat Loa Nedergaard Olsen fra Midtadvokaterne A/S, der er specialist i oprettelse af testamenter, ægtepagter og fremtidsfuldmagter, var mandag den
  Læs mere…
 5. Undgik betinget frakendelse af førerretten - vigepligt.

  I en netop afsagt dom fra Vestre Landsret har Landsretten ændret afgørelsen fra retten i Viborg således at Vestre Landsret i modsætning til det result
  Læs mere…

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13