Forbrugerbeskyttelse af internethandler- nye regler.

12. december 2014

Hvad er nyt i forhold til de tidligere gældende regler?

Inden der indgås en fjernsalgsaftale – det vil sige en aftale, der indgås på nettet eller udenfor den erhvervsdrivendes normale forretningssted, skal der blandt andet oplyses om varens eller tjenesteydelsens vigtigste egenskaber, den erhvervsdrivendes identitet og den fysiske adresse hvor den erhvervsdrivende er etableret samt eventuel telefonnr., fax.nr. og e-mailadresse.

Endvidere skal der oplyses om den samlede pris for varen, om vilkår for betaling og levering. Endelig skal det fremgå, såfremt det er relevant, om muligheden for at klage, og i givet fald fremgangsmåden herved.

Oplysningerne kan eventuelt gives ved at oplyse herom på en hjemmeside, ligesom oplysningerne også skal gives til forbrugeren på et varigt medie, såsom eksempelvis på e-mail efter aftalens indgåelse.

Hvad hvis oplysningspligten ikke overholdes?

Såfremt den erhvervsdrivende ikke opfylder sin oplysningspligt, medfører dette en forlængelse af fortrydelsesretten til 1 år og 14 dage.

Endvidere medfører det, at forbrugeren ikke hæfter for forringelse af varens værdi i fortrydelsesretsperioden og i enkelte tilfælde, at forbrugeren ikke er bundet af aftalen.


Fortrydelsesret – forbrugeren kan hæve handelen.

I forhold til fortrydelsesret er udgangspunktet, at forbrugeren kan træde tilbage fra aftaler, som er indgået ved fjernsalg eller udenfor den erhvervsdrivendes forretningssted.

Der er tale om en fjernsalgsaftale, såfremt der er indgået en aftale om varer, tjenesteydelser eller løbende levering af varer eller tjenesteydelser ved brug af kommunikation, der foregår uden at forbrugeren og den erhvervsdrivende mødes fysisk og som indgås som led i et system for fjernsalg, som drives af den erhvervsdrivende.

Der er enkelte tilfælde, hvor reglerne om fortrydelsesret ikke gælder. Det drejer sig f.eks om varer, som må antages at blive forringet eller forældet hurtigt såsom fødevare.

Såfremt forbrugeren ønsker at udnytte sin fortrydelsesret, skal forbrugeren inden udløbet af fortrydelsesfristen give den erhvervsdrivende meddelelse herom. Der er ikke formkrav til meddelelsen om ønsket om at udnytte fortrydelsesretten, men det er ikke længere tilstrækkeligt at undlade at modtage varen.

Forbrugeren skal inden 14 dage fra varens modtagelse gøre brug af fortrydelsesretten.

Fristen løber fra det tidspunkt, hvor forbrugeren får varen i fysisk besiddelse.

Forlængelse af fortrydelsesretten.

Såfremt den erhvervsdrivende ikke har oplyst korrekt om fortrydelsesretten, bliver fortrydelsesfristen forlænget med maksimalt 12 måneder. Fristen udløber 14 dage efter at forbrugeren har modtaget oplysninger om fortrydelsesretten på fx. e-mail.

Såfremt forbrugeren ønsker at returnere den købte vare, skal forbrugeren tilbagesende varen senest 14 dage efter den dato, hvor forbrugeren har givet meddelelse om, at købet fortrydes.

Hvad hæfter forbrugeren for?
Forbrugeren hæfter kun for eventuel forringelse af varens værdi, som skyldes anden håndtering af varen, end hvad der er nødvendig for at fastslå varens art, egenskab og den måde den fungerer på.

Dette må forstås således, at man i forbindelse med modtagelse af en vare kan foretage de samme undersøgelser af varen, som man ville kunne gøre i en fysisk butik. Såfremt det købte vedrører en vaskemaskine, vil det således ikke være nødvendigt for at fastslå varens art, egenskaber eller den måde den fungerer på, at slutte vaskemaskinen til og starte den, idet man heller ikke ville foretage denne handling i en fysisk butik, der handler hermed.

Det er altså tilladt at bruge varen derhjemme i samme omfang, som det er tilladt at bruge den i en forretning.


Såfremt forbrugeren returnerer den uønskede vare til den erhvervsdrivende inden 14 dage fra modtagelsen af varen, er den erhvervsdrivende forpligtet til at foretage tilbagebetaling heraf uden unødig forsinkelse og seneste 14 dage fra, at forbrugeren har meddelt, at forbrugeren ønsker at fortryde købet.

Beløbet kan dog tilbageholdes af den erhvervsdrivende indtil varen er modtaget retur, eller indtil forbrugeren har fremlagt dokumentation herfor.

Forbrugeren skal tilbagesende varen senest 14 dage efter den dato, hvor forbrugeren har givet meddelelse. Dvs. at der er en 14 dages frist til meddelelse om fortrydelse og så yderligere en 14 dages frist til at returnere.
I forhold til udgifter til transport skal den erhvervsdrivende, såfremt forbrugeren fortryder sit køb, også tilbagebetale forbrugeren de oprindelige leveringsomkostninger i forbindelse med varens fremsendelse.

Forbrugeren skal dog selv afholde udgifterne i forbindelse med returneringen af varen.

Hvis du har spørgsmål til dine rettigheder eller pligter, så ring til Loa Nedergaard Olsen for yderligere information.

Aktuelt

 1. Advokat Loa Nedergaard Olsen autoriseret som bobestyrer

  Justitsministeriet har autoriseret advokat Loa Nedergaard Olsen til som bobestyrer at forestå behandling af dødsboer. En bobestyrer tager sig af det
  Læs mere…
 2. Ny retspraksis

  Af advokat Jakob Fastrup, MidtAdvokaterne A/S, Ikast. Frifundet for at køre for stærkt En spritny afgørelse fra Retten i Århus viser, at der i alle
  Læs mere…
 3. Nyt lovforslag vedtaget vedrørende sygedagpenge

  Folketinget har hastebehandlet et nyt lovforslag vedrørende sygedagpenge, som er blevet vedtaget i dag den 17. marts 2020. Lovforslaget omfatter både
  Læs mere…
 4. Nødberedskab ved Retten i Herning

  Danmarks Domstole har iværksat nødberedskab efter, at Statsministeren har hjemsendt alle offentlige medarbejdere. Det betyder, at i perioden fra den
  Læs mere…
 5. Testamenter

  Ligesom landets øvrige retter, holder Retten i Herning lukket frem til og med den 27. marts 2020 pga. corona-virus. Det betyder også, at det i denne
  Læs mere…

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18