Fremtidsfuldmagter

20. november 2018

Muligheden for selv at bestemme hvad der skal ske hvis man bliver ude af stand til selv at tage vare på sine forhold eksempelvis ved demenssygdom eller efter færdselsuheld er relativ ny.

De såkaldte fremtidsfuldmagter har været en succes fortæller Advokat Loa Nedergaard Olsen fra Midtadvokaterne.

Da man selvfølgelig ikke kan ændre i tingene efter at man er blevet ramt af eksempelvis demenssygdom er det vigtigt at fremtidsfuldmagten oprettes efter nøje overvejelse og jeg rådgiver mange om fuldmagten og hjælper med alt det praktiske fortsætter Loa Nedergaard Olsen.

Rådgivningen kan evt. suppleres med rådgivning om arv og testamente hvis dette ønskes. 

Aktuelt

 1. Familieretshuset og Familieretten

  Det overordnede formål i forældreansvarsloven er hensynet til barnets bedste og barnets ret til trivsel og beskyttelse komme i første række.
  Læs mere…
 2. Lejer blev ikke sat ud af sin bolig

  Som lejer kan man opsiges, hvis man er til alvorlig gene for de øvrige beboere. Hvis det er meget groft, kan lejeren udsættes i fogedretten, hvilket g
  Læs mere…
 3. SØIK fik nej til at indbringe sagen for Landsretten

  Efter at Morten i november blev idømt en bøde på kr. 5.000,00 i Retten i Herning, søgte Bagmandspolitiet, også kaldet SØIK, om tilladelse til at indbr
  Læs mere…
 4. NCC dømt til at betale erstatning for naboretlige gener

  Et stort Landsdækkende entreprenørfirma havde på en nabogrund opført en 9 etagers kontorbygning med blandt andet skygge-og indkigsgener til følge. De
  Læs mere…
 5. Pas på trusler

  En række personer nyder efter loven en særlig beskyttelse mod vold og trusler. Det drejer sig, efter loven og praksis, om erhverv, hvor man er særli
  Læs mere…

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15