Hjælp med indkøbsvogn var ikke medvirken til tyveri

22. august 2018

Den pågældende havde sammen med en kammerat kørt en kvindelig bekendt hen til et Netto-supermarked, hvor hun blandt andet oplyste at hun skulle købe nogle øl, og vand til en fest.

Da det trak lidt ud med at hun kom ud igen gik manden ind for at se, hvor hun blev af. På dette tidspunkt havde hun passeret kasselinien og manden hjalp hende ud med indkøbsvognen.

Da de nåede hen i bilen fortalte hun at varerne var stjålne.

Landsretten frifandt under henvisning til, at tyveriet var fuldbyrdet da manden blev klar over, at varerne var stjålne. Anklageren prøvede i sidste øjeblik at redde situationen i Landsretten ved, at ændre anklagen til hæleri. Dette blev dog afvist af Landsretten, da der ikke var rejst tiltale for hæleri. Advokat Jakob Fastrup, der førte sagen i Landsretten, er meget tilfreds med landsrettens afgørelse.

Aktuelt

 1. Frifundet for hærværk hos ex-kæreste

  Den frifundne var kommet tilstede hos ex-kæresten efter aftale for at hente nogle møbler der tilhørte ham. Hos ex-kæresten kom det til en konfrontatio
  Læs mere…
 2. Frifindelse i Hillerød

  Tålt ophold betyder at den pågældende trods en udvisning ikke kan hjemsendes til sit hjemland fordi myndighederne vurderer at han i sit hjemland vil b
  Læs mere…
 3. Hjælp med indkøbsvogn var ikke medvirken til tyveri

  Den pågældende havde sammen med en kammerat kørt en kvindelig bekendt hen til et Netto-supermarked, hvor hun blandt andet oplyste at hun skulle købe n
  Læs mere…
 4. Konkurskarantæne

  Konkurskarantæne kan pålægges hvis den pågældende på grund af groft uforsvarlig forretningsførelse har vist sig uegnet til at deltage i ledelsen af en
  Læs mere…
 5. Ubudne gæster

  I henhold til Grundlovens § 72 er boligen ukrænkelig. Dette medfører at udgangspunktet er, at der skal foreligge en dommerkendelse, inden politiet ran
  Læs mere…

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13