Hjælp med indkøbsvogn var ikke medvirken til tyveri

22. august 2018

Den pågældende havde sammen med en kammerat kørt en kvindelig bekendt hen til et Netto-supermarked, hvor hun blandt andet oplyste at hun skulle købe nogle øl, og vand til en fest.

Da det trak lidt ud med at hun kom ud igen gik manden ind for at se, hvor hun blev af. På dette tidspunkt havde hun passeret kasselinien og manden hjalp hende ud med indkøbsvognen.

Da de nåede hen i bilen fortalte hun at varerne var stjålne.

Landsretten frifandt under henvisning til, at tyveriet var fuldbyrdet da manden blev klar over, at varerne var stjålne. Anklageren prøvede i sidste øjeblik at redde situationen i Landsretten ved, at ændre anklagen til hæleri. Dette blev dog afvist af Landsretten, da der ikke var rejst tiltale for hæleri. Advokat Jakob Fastrup, der førte sagen i Landsretten, er meget tilfreds med landsrettens afgørelse.

Aktuelt

 1. Lejer blev ikke sat ud af sin bolig

  Som lejer kan man opsiges, hvis man er til alvorlig gene for de øvrige beboere. Hvis det er meget groft, kan lejeren udsættes i fogedretten, hvilket g
  Læs mere…
 2. SØIK fik nej til at indbringe sagen for Landsretten

  Efter at Morten i november blev idømt en bøde på kr. 5.000,00 i Retten i Herning, søgte Bagmandspolitiet, også kaldet SØIK, om tilladelse til at indbr
  Læs mere…
 3. NCC dømt til at betale erstatning for naboretlige gener

  Et stort Landsdækkende entreprenørfirma havde på en nabogrund opført en 9 etagers kontorbygning med blandt andet skygge-og indkigsgener til følge. De
  Læs mere…
 4. Pas på trusler

  En række personer nyder efter loven en særlig beskyttelse mod vold og trusler. Det drejer sig, efter loven og praksis, om erhverv, hvor man er særli
  Læs mere…
 5. Anklaget efter den forkerte bestemmelse

  Der var, i en nyligt afsluttet sag fra Retten i Herning, rejst tiltale for bedrageri, men da retten fandt at der ikke var tale om bedrageri, men derim
  Læs mere…

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15