Pas på køb af køretøjer i udlandet

2. juli 2019

Der verserer for tiden en række sager, der vedrører danskere der i udlandet har købt køretøjer med henblik på import og afgiftsberigtigelse her i landet.

Pas på troværdige typer!
Typisk findes køretøjet på nettet, sælger kontaktes og vil altid kunne forevise noget, der for en ukyndig ligner en registreringsattest. Sælger fremstår altid troværdig og fremkommer ofte med oplysninger der tyder på, at han har de mest reelle hensigter.

Der betales herefter, kontant eller ved overførsel, en aftalt købesum og køretøjet udleveres af sælgeren. Typisk, i forbindelse med registrering af køretøjet i Danmark, viser det sig så, at køretøjet var stjålet og politiet møder op hos køber og beslaglægger køretøjet.

 

Advokat Jakob Fastrup har ført flere sager om svindel med køb af køretøjer i udlandet

Indbring beslaglæggelsen for Retten
Det er vigtigt, at der protesteres mod denne beslaglæggelse, der herefter af politiet vil blive indbragt for retten. Stadfæster retten beslaglæggelsen, vil der herefter blive efterforsket nærmere omkring ejerforholdet, og sagen vil kunne prøves for retten på ny inden udlevering til rette ejer i udlandet.

God tro ligegyldig
Det er værd at bemærke, at det er ligegyldigt for sagen om udlevering af køretøjet, om man er i god tro. Er køretøjet stjålet bliver det tilbageleveret til ejeren.

Der findes eksempler på en mere avanceret form for svindel, hvor ejeren, evt. via en stråmand, sælger køretøjet og derefter melder det stjålet, så det er selvfølgelig vigtigt, at tingene undersøges grundigt, inden der sker tilbagelevering.

Køb efterfølgende af rigtig ejer
I et par konkrete sager er det derudover lykkedes at begrænse skaden ved at købe køretøjet ”en gang til” af rette ejer, ofte et forsikringsselskab, der har måtte betale erstatning til ejeren.

Er du blevet snydt ved køb at et køretøj - kontakt snarest en advokat - er det korte råd, som Jakob Fastrup, der har ført flere sager om svindel med køretøjer, giver. Men det allerbedste råd er nok at lade være at købe køretøjer af privatpersoner i udlandet - kort og godt! slutter Advokat Fastrup.

 

 

Aktuelt

 1. Nyt om navne

  Cand.jur. Lise Lotte Hedegaard tiltræder pr. 1. november 2019 en stilling som advokatfuldmægtig hos MidtAdvokaterne A/S. Lise Lotte er privat netop f
  Læs mere…
 2. Retssamfundet gælder alle

  I en nyligt afgjort sag fra Retten i Herning var en afvist asylansøger med opholdspligt på Kærshovedgård tiltalt for "voldelig eller truende adfærd ov
  Læs mere…
 3. Enhver rimelig tvivl skal komme tiltalte tilgode - Frifundet for spirituskørsel

  I en nylig afgjort sag har Retten i Herning frifundet en yngre mand for spirituskørsel. Den pågældende var på besøg hos en kammerat, der boede i Herni
  Læs mere…
 4. Gratis seminar i Ikast


  Læs mere…
 5. Pas på køb af køretøjer i udlandet

  Der verserer for tiden en række sager, der vedrører danskere der i udlandet har købt køretøjer med henblik på import og afgiftsberigtigelse her i land
  Læs mere…

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16