Nye regler om erstatningssamvær

5. november 2015

I bestræbelserne på at sikre, at der i mindst muligt omfang udøves samværschikane fra bopælsforælderens side, og for at søge at opretholde børns kontakt med sam-værsforælderen, er der med virkning pr. 1. oktober 2015 indført nye regler om erstatningssamvær.

Tidligere var det således, at der ved aflysning af samvær fra bopælsforælderens side, uanset om dette skyldtes sygdom eller afholdelse af ferie, medførte at samvæ-ret i udgangspunktet bortfaldt, medmindre der blev søgt om og givet erstatningssamvær fra Statsforvaltningens side.

Nu er det således, at det automatisk udløser erstatningssamvær, uanset aflysningsgrunden - det vil sige også i tilfælde af, at barnet bliver sygt.

Det bemærkes dog, at det alene gælder det løbende samvær – det vil sige ikke ferie - eller helligdagssamvær. I forbindelse med ferie – eller helligdagssamvær er det fortsat Fogedretten, der skal kontaktes med henblik for at få barnet udleveret, alternativt at få fastsat erstatningssamvær.

Det bemærkes også, at det alene er ’almindeligt’ samvær. Det vil sige, at de nye regler ikke gælder, hvis samværet er fastsat som overvåget samvær, eller hvis det ligger på tidspunkter der ikke følger en nærmere plan.

Endelig gælder de nye regler heller ikke, såfremt man på nuværende tidspunkt har en aftale, hvor det fremgår, at samværet bortfalder ved bopælsforælderens ferie, hvilket har været en fast formulering, der har været anvendt mange gange fra Statsforvaltningens side.

Hvis man aftaler, at der skal ske aflysning af ferie, vil det heller ikke være muligt at udløse det automatiske samvær.

Hvis du oplever, at der sker aflysning af samvær, og mener at have krav på automatisk fastsættelse af erstatningssamvær, skal du umiddelbart efter at have fået meddelelse om aflysningen fremsætte krav om erstatningssamvær.

Erstatningssamværet skal så forløbe i den efterfølgende uge på samme måde, som det almindelige samvær plejer at forløbe. Du skal dog være opmærksom på, at hvis bopælsforælderen afholder ferie i henhold til samværsordningen, så bortfalder erstatningssamværet.

Automatisk erstatningssamvær er møntet på de tilfælde, hvor der sker enkelte sporadiske aflysninger af samværet.

Hvis det viser sig at være gentagende gange der sker aflysning, kan det være rele-vant at rette henvendelse til Statsforvaltningen.

Hvis du har spørgsmål til ovenstående, er du naturligvis velkommen til at kontakte advokat Charlotte Krarup eller advokat Loa Nedergaard Olsen for uddybning af dette.

 

Aktuelt

 1. Advokat Loa Nedergaard Olsen autoriseret som bobestyrer

  Justitsministeriet har autoriseret advokat Loa Nedergaard Olsen til som bobestyrer at forestå behandling af dødsboer. En bobestyrer tager sig af det
  Læs mere…
 2. Ny retspraksis

  Af advokat Jakob Fastrup, MidtAdvokaterne A/S, Ikast. Frifundet for at køre for stærkt En spritny afgørelse fra Retten i Århus viser, at der i alle
  Læs mere…
 3. Nyt lovforslag vedtaget vedrørende sygedagpenge

  Folketinget har hastebehandlet et nyt lovforslag vedrørende sygedagpenge, som er blevet vedtaget i dag den 17. marts 2020. Lovforslaget omfatter både
  Læs mere…
 4. Nødberedskab ved Retten i Herning

  Danmarks Domstole har iværksat nødberedskab efter, at Statsministeren har hjemsendt alle offentlige medarbejdere. Det betyder, at i perioden fra den
  Læs mere…
 5. Testamenter

  Ligesom landets øvrige retter, holder Retten i Herning lukket frem til og med den 27. marts 2020 pga. corona-virus. Det betyder også, at det i denne
  Læs mere…

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18