Forsikringsret

Er du blevet afvist af dit forsikringsselskab?
Tvister med forsikringsselskaber er ikke usædvanlige, hvad enten det drejer sig om familie/indboforsikring eller motorkøretøjsforsikring.

I mange tilfælde vil der behov for juridisk bistand til vurdering af sagen og eventuel assistance med sagsanlæg ved domstolene eller klage til Forsikringsankenævnet.

Advokat Jakob Fastrup vurderer gerne din sag og er hvis sagen skal indbringes for ankenævn eller domstol behjælpelig hele vejen igennem til endelig dom foreligger.

Se som eksempel, på en af hans sager her. Sagen vedrører en retssag mod Alm. Brand Forsikring, der ikke ville udbetale erstatning. Sagen måtte igennem tre instanser og dermed hele vejen til Højesteret, hvor Alm. Brand Forsikring blev dømt til at udbetale erstatningen. Du kan læse dommen fra Højesteret her, hvor du også kan læse afgørelserne fra byretten og Østre Landsret.

Ofte vil sagen, selv om modparten er forsikringsselskabet i øvrigt være dækket af en retshjælpsforsikring tegnet hos det samme selskab. Der kan også være mulighed for fri proces, hvilket du kan læse mere om her.

Kontakt advokat Jakob Fastrup for et uforbindende møde hvis du ønsker din forsikringssag vurderet.
Vedrørende personskader se her: Personskadeserstatning

 

Jakob Fastrup

Jakob Fastrup

Advokat / Partner
Tlf nr. 97 15 22 33
Mobil nr. 20 97 22 33
jf@midtadvokaterne.dk

Mere info