Ansættelsesret

Ansættelsesretsområdet er et af de områder, hvor der både for private som for erhvervsdrivende meget ofte opstår juridiske problemstillinger.

Dette er en naturlig følge af, at det er et retsområde der er meget gennemgående reguleret, dels via lovgivning, men også via kollektive overenskomster.

Vi yder rådgivning i alle faser af ansættelsesforholdet.

I forbindelse med selve ansættelsen er det spørgsmål som udarbejdelse af ansættelseskontrakter, overvejelse af eventuelle konkurrence-. og kundeklausuler, personalegoder, pensionsforhold m.v.

Under ansættelsen kan der ligeledes opstå spørgsmål omkring virksomhedens og den ansattes forpligtelser, herunder spørgsmål, og der er forsømmelser og hvordan der skal forholdes med dette.

Ved opsigelse er der ofte spørgsmål omkring om der er tale om en sagligt begrundet opsigelse, i særlige tilfælde er der også spørgsmål, om der kan/bør ske suspension eller bortvisning af en medarbejder eller om dette ikke vil være retmæssigt.

Særlige problemstillinger opstår i forbindelse med virksomhedsoverdragelse, betalingsstandsning og konkurs, hvor vi naturligvis også står til rådighed for en hurtig og kompetent vurdering af situationen.

Kontakt

Martin Plum Juul

Martin Plum Juul

Advokat / Partner
Tlf nr. 96 60 64 45
Mobil nr. 51 20 72 74
mpj@midtadvokaterne.dk

Mere info

Jakob Fastrup

Jakob Fastrup

Advokat / Partner
Tlf nr. 97 15 22 33
Mobil nr. 20 97 22 33
jf@midtadvokaterne.dk

Mere info