Byggeret

Indenfor byggebranchen er der ikke mange lovregler, der regulerer forholdene mellem de enkelte aktører.

Det er derfor særligt vigtigt at være grundig omkring oprettelse af aftaler i forbindelse med byggeri, da der ofte samtidig er meget store værdier på spil.

Når der ikke findes mangle lovregler må man, i mangel af anden aftale må falde tilbage på generelle regelsæt som aftaleloven m.v.

Imidlertid er det også et område, hvor der er lavet nogle generelle aftalte regelsæt mellem aktørerne. Dette gør sig blandt andet gældende for AB 92 (almindelige betingelser for leverancer og arbejder i bygge- og anlægsvirksomhed), ABR 89 (almindelige bestemmelser for teknisk rådgivning og bistand) og ABT 93 (Almindelige betingelser for Totalentreprise)

Disse regelsæt er kun gældende for arbejdet, hvis de specifikt er aftalt, og det er også væsentligt, at man i den forbindelse gør sig klart, at ikke alle bestemmelser vil være gyldige overfor almindelige forbrugere, eksempelvis når private skal have bygget et hus.

Dette gælder f.eks. AB 92's bestemmelser om voldgift. En henvisning til at AB 92 er aftalt mellem parterne er ikke nok til at disse regler er gældende, idet der er krav om, at der skal være indgået særlig aftale omkring netop dette punkt.

Hvis man, enten som professionel eller som forbruger har spørgsmål i relation til entrepriseretlige spørgsmål står vi naturligvis til rådighed.

Kontakt

Jakob Fastrup

Jakob Fastrup

Advokat / Partner
Tlf nr. 97 15 22 33
Mobil nr. 20 97 22 33
jf@midtadvokaterne.dk

Mere info