Strafferet

Advokat Jakob Fastrup er beneficeret forsvarsadvokater og har en lang og bred erfaring i repræsentation af såvel tiltalte som forurettede (bistandsadvokat) i straffesager.

Ud over traditionelle sager om overtrædelse af straffeloven påtager vi os også straffesager i forbindelse med overtrædelse af særlovgivningen, som f.eks. færdselssager og arbejdsmiljølovsovertrædelser. 

Kontakt

Jakob Fastrup

Jakob Fastrup

Advokat / Partner
Tlf nr. 97 15 22 33
Mobil nr. 20 97 22 33
jf@midtadvokaterne.dk

Mere info