Tvangsfjernelse

Man har ret til advokatbistand, hvis man er kommet i den situation, at kommunen forlanger, at der skal ske tvangsfjernelse af et barn.
Loa Olsen har mangeårig erfaring med at hjælpe forældre og børn i sager om tvangsfjernelse.

Du kan læse mere om sagsgangen i anbringelsessager her.

Frivillig eller tvangsanbringelse

Det er desværre vores erfaring, at forældre, der er i den pressede situation, at stå overfor en anbringelse af deres børn, bliver stillet overfor valget mellem en frivillig eller tvangsanbringelse, og at de bliver misinformerede omkring hvilken forskel, der er mellem de to ting.

Ofte oplever vi, at forældre bliver forsøgt ”lokket” til at gå med til en frivillig anbringelse med løfter om, at de så kan få mere samvær eller at man vil vente lidt med at lave anbringelsen eller lignende.

Dette er ikke korrekt.

Retten til samvær er den samme uanset, om anbringelsen er frivillig eller tvangsmæssig.
Til gengæld har man i forbindelse med tvangsfjernelse mulighed for dels at få sagen prøvet ved Børne- og Ungeudvalget, og har også retten til at få advokatbistand.

Hvis du er i tvivl om, du skal give samtykke til en anbringelse eller ej, så er du velkommen til at kontakte Loa Olsen for at få gennemgået din sag, og for at få en vurdering af, hvad der vil være mest hensigtsmæssigt for dig.

 

kontakt

Loa Nedergaard Olsen

Loa Nedergaard Olsen

Advokat / Partner
Tlf nr. 96 60 64 44
Mobil nr. 21 22 65 19
lno@midtadvokaterne.dk

Mere info