Arveret

Med de udvidede muligheder der er for at oprette testamente, som den nye arvelov har givet, er det for mange blevet mere aktuelt at tage stilling til, hvad der skal ske rent økonomisk, når man dør.

Særligt behov for at overveje dette er der for samlevende, der ikke arver hinanden, hvis der ikke er oprettet testamente. Det er i den forbindelse vigtigt at understrege, at man som samlevende aldrig kommer til at arve hinanden uden at der er oprettet testamente uanset hvor mange år man har boet sammen.

Men også selv om man er gift, kan der være stor forskel på den efterlevendes økonomiske situation, om der er oprettet testamente eller ej. Dette gælder uanset, om man kun har fælles børn eller har "dine og mine" børn i ægteskabet.

Nogle gange kan det være hensigtsmæssigt, at kombinere testamente og ægtepagt, for at sikre den længstlevende bedst muligt.

Rådgivning omkring dette sker på basis af konkrete drøftelser omkring formueforholdene og vores klienters individuelle ønsker, sådan at vi altid finder den bedste løsning for vores klienter.

I forbindelse med rådgivningen omkring selve arveforholdene, drøftes der også eventuelle behov for at gøre arven efter én til særeje, og om hvilke muligheder der er for dette, og også om det kunne være hensigtsmæssigt at lave båndlæggelse på arven efter sig eller ej.

Når der har været et dødsfald i familien, og der opstår spørgsmål omkring de arvemæssige forhold, har vi også medarbejdere der er specialiserede inden for dette, både rådgivning omkring de arvemæssige forhold og i at påtage sig at stå for selve den praktiske del af bobehandlingen, både i privat skiftede boer og i bobestyrerboer, læs mere her

Kontakt

Martin Plum Juul

Advokat / Partner
Tlf nr. 96 60 64 45
Mobil nr. 51 20 72 74
mpj@midtadvokaterne.dk

Mere info

Loa Nedergaard Olsen

Loa Nedergaard Olsen

Advokat / Partner
Tlf nr. 96 60 64 44
Mobil nr. 21 22 65 19
lno@midtadvokaterne.dk

Mere info