Vi skal have lavet testamente...

Der kan i mange tilfælde være behov for at oprette testamente, både som samlevende, men også ægtefæller kan opnå fordele ved at testamentere til fordel for den anden.
Når der skal laves et testamente, så foregår det på den måde, at vi afholder møde med dig/jer.

Under mødet drøfter vi dels Jeres ønsker og dels Jeres familiemæssige situation, og på baggrund af dette ydes der rådgivning omkring hvilke muligheder, der er for at opnå Jeres ønsker, og også mulige alternativer vil blive drøftet.
Hvis der opnås en aftale om, at vi skal udarbejde et testamente vil der i mødets slutning blive orienteret om, hvad I kan forvente, det vil komme til at koste at få udarbejdet testamentet, og ligeledes om, hvor lang tid der vil gå, inden I får fremsendt et udkast.

Advokaten laver et udkast til testamente, der fremsendes til Jer til godkendelse, og der vil være mulighed for at gennemgå dette med advokaten, enten ved møde eller telefonisk.

Når testamentet er endeligt bliver det fremsendt til Jer i original og med kopi, og det skal underskrives ved notar.
Der fremsendes også en vejledning på hvorledes dette sker.

Du kan også se vejledningen her.

Når testamentet er underskrevet, så vil Notaren beholde begge eksemplarer, og den originale får en notarpåtegning, til dokumentation for, at det er underskrevet ved notar, og den fremsendes til vores kontor, og herfra fremsendes den til Jer, og sagen afsluttes.
Kopien registreres af Skifteretten, således at denne automatisk kommer frem, den dag en af Jer dør, og således er I også sikret, at testamentet fortsat gælder, selvom det originale dokument skulle gå tabt.

 Ved sprøgsmål til ovenstående er I naturligvis velkomne til at kontakte advokat Martin Plum Juul eller advokat Loa Nedergaard Olsen

kontakt

Martin Plum Juul

Martin Plum Juul

Advokat / Partner
Tlf nr. 96 60 64 45
Mobil nr. 51 20 72 74
mpj@midtadvokaterne.dk

Mere info

Loa Nedergaard Olsen

Advokat / Partner
Tlf nr. 96 60 64 44
Mobil nr. 21 22 65 19
lno@midtadvokaterne.dk

Mere info